Wist je dat... het mantelzorgverlof werd uitgebreid naar drie maanden per zorgbehoevende?

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Vanaf 1 september 2021 kunnen mantelzorgers drie maanden voltijds mantelzorgverlof opnemen per zorgbehoevend familielid of kennis. Dat is twee maanden extra dan wat voorheen mogelijk was. Daarnaast kan een mantelzorger in totaal zes maanden mantelzorgverlof in zijn of haar loopbaan opnemen.

Tijdens de regeringsonderhandelingen en in de commissie Sociale Zaken drong ik al meermaals aan op deze uitbreiding. Ik ben dan ook zeer opgetogen dat de regering dit in de praktijk brengt. Mantelzorgers krijgen nu meer tijd, vrijheid en flexibiliteit voor hun zorg. Ze kunnen de zes maanden mantelzorgverlof die ze tijdens hun loopbaan kunnen opnemen vrij verdelen. Dat kan bijvoorbeeld door drie maand te zorgen voor een zieke moeder, een maand voor een vriend met een beperking, dan nog 2 maand voor een andere zorgbehoevende.

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Zij bieden zorg aan chronisch zieken, mensen met een beperking en zorgbehoevenden zodat deze thuis, in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Tijdens de coronacrisis is het belang van het systeem van mantelzorgers nog eens bevestigd.  

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 Om een verlof voor mantelzorg te kunnen genieten, moet je erkend zijn als mantelzorger van de persoon voor wie je dit verlof wil opnemen. Je moet hiervoor een erkenningsaanvraag indienen bij uw ziekenfonds die een beslissing hierover zal nemen. Om erkend te worden als mantelzorger moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de geholpen persoon en mantelzorger hun hoofdverblijfplaats in België hebben, moet de geholpen persoon voldoende hulpbehoevend zijn en moet de mantelzorger kunnen aantonen dat hij minstens 50 uur per maand gratis bijstand en hulp verleent, of 600 uur per jaar.

Hoe aanvragen?

De mantelzorger dient met het akkoord van de geholpen persoon een erkenningsvraag in bij het ziekenfonds. Vervolgens wordt de medisch-sociale toestand bij de hulpbehoevende vastgesteld, waarna de mantelzorger wordt erkend of geweigerd door de mutualiteit. Bij een weigering kan een nieuwe aanvraag ingediend worden na 3 maanden.

Een erkenning als mantelzorger voor de toekenning van sociale rechten blijft 1 jaar geldig vanaf de ondertekening van de verklaring op erewoord maar kan verlengd worden.

Vervolgens dien je je aanvraag voor mantelzorgverlof schriftelijk in bij je werkgever door middel van een aanvraagformulier van de RVA. Deze aanvraag dien je minimaal 7 dagen voor het begin van je mantelzorgverlof te doen tenzij je werkgever akkoord gaat met een kortere termijn.

Tot slot dien je dit aanvraagformulier samen met de erkenning als mantelzorger in bij de RVA. 

Welke mogelijkheden zijn er?

Mantelzorgverlof kan op verschillende manieren worden opgenomen. Je kunt het verlof voor mantelzorg voltijds opnemen of deeltijds zowel halftijds of per 1/5e. Per zorgbehoevende persoon wordt het mantelzorg uitgebreid van 1 naar 3 maanden wanneer je het verlof voltijds opneemt of 6 maanden wanneer je het verlof halftijds of per 1/5e opneemt.

In totaal kan je maximum zes maanden mantelzorgverlof opnemen over de gehele beroepsloopbaan of maximum 12 maanden in geval van een opname in een halftijdse of 1/5 onderbreking. Met andere woorden, je kan in totaliteit wel 6 maanden voltijds verlof voor mantelzorg opnemen maar dan voor minimaal 2 verschillende zorgbehoevende personen.

Neem je het mantelzorgverlof halftijd of per 1/5e op, dan dien je dit op te nemen in periodes van 2 maanden of een veelvoud hiervan. Neem je het mantelzorgverlof voltijds op dan dien je dit op te nemen in periodes van 1 maand of een veelvoud hiervan.

Uitkering?

Neem je het mantelzorgverlof voltijds op, dan heb je recht op een uitkering van 851,59 euro bruto of 1.400,01 euro bruto per maand voor alleenwonende werknemers met inwonende kind(eren) ten laste.

Neem je het mantelzorgverlof halftijds op, dan bedraagt je uitkering 425,79 euro bruto of 700,00 euro bruto per maand voor alleenwonende werknemers met inwonende kind(eren) ten laste. 

Neem je het mantelzorgverlof per 1/5e op, dan bedraagt de uitkering 144,45 euro bruto of 194,25 euro voor alleenwonende werknemers met inwonende kind(eren) ten laste.

Mantelzorgverlof heeft geen impact op de pensioenberekening. Het aantal vakantiedagen en de eindejaarspremie worden wel naar verhouding aangepast.            

 

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!