Wist je dat… er in 2021 heel wat verandert aan het pensioen?

Publicatiedatum

Tags

Pensioenen

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Een nieuw jaar betekent ook heel wat wetswijzigingen die in werking treden. Ook voor de pensioenen zal er vanaf 1 januari 2021 heel wat veranderen. Ik lijst de belangrijkste vernieuwingen even op.

  1. Stijging van minimumpensioen

Het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen stijgt vanaf 1 januari 2021 met 2,65 procent. Zo komt het minimumpensioen voor het eerst boven 1300 euro bruto. Voor een volledige loopbaan van 45 jaar gaat het concreet over een stijging van 1.291 naar 1.326 euro bruto. Voor een gezinshoofd stijgt het minimumpensioen van 1.614 naar 1.657 euro bruto. Voor onvolledige loopbanen wordt het minimumpensioen proportioneel berekend. In januari wordt dus de eerste stap gezet richting het optrekken van het minimumpensioen tot 1500 euro zoals werd vastgelegd in het regeerakkoord. Het minimumpensioen zal tussen 2021 en 2024 stapsgewijs stijgen tot 1580 euro voor wie een volledige loopbaan van 45 jaar heeft.

 

  1. Een hoger maximumpensioen

Ook het maximumpensioen zal vanaf 1 januari worden opgetrokken. Hoe meer je als zelfstandige of werknemer verdient, hoe hoger je loon zal zijn. Er zit wel een limiet op dit principe namelijk eens het loonplafond bereikt is, kan men niet meer krijgen dan het vastgelegde maximumpensioen. Het loonplafond of het maximale loon dat meetelt voor de berekening van het pensioen stijgt het komende jaar met 2,38 procent. Ook het maximumpensioen zal stapsgewijs worden opgetrokken met een totale stijging van 9,86 procent tegen 2024.

 

  1. Een hoger pensioen voor zelfstandigen

Vanaf januari 2021 wordt het pensioen van zelfstandigen op dezelfde wijze berekend als dat van werknemers. Het pensioen van zelfstandigen werd voorheen telkens berekend op basis van 69% van het beroepsinkomen terwijl bij werknemers hun volledige inkomen wordt meegerekend. Dit was vanuit de logica dat zelfstandigen minder sociale bijdragen betalen dan werknemers. Maar zelfstandigen hebben ook minder sociale rechten. Zo kunnen ze geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen.
Concreet zal een zelfstandige met een jaarlijks inkomen van bijvoorbeeld 30.000 euro vanaf 2021 voor elk gewerkt jaar 127 euro extra pensioenrechten opbouwen. Een zelfstandige met een volledige loopbaan van 45 jaar zal na de hervorming jaarlijks 5.552 euro meer pensioen krijgen.

 

  1. Stijging van inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen, een uitkering en dus geen pensioen, zal het komende jaar stijgen met 2,58 procent. 65-plussers die onvoldoende financiële middelen hebben kunnen aanspraak maken op een IGO. Voor alleenstaanden gaat het over een stijging van 1154 euro naar 1184 euro per maand. Voor een samenwonende stijgt de IGO van 770 naar 789,5 euro.

 

Nog vragen over de wijzigingen aan de pensioenen? Bekijk dan zeker ook eens de FAQ (meest gestelde vragen) over pensioenen die ik beantwoorde naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord. Klik hier.

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!