Wetgeving over ziektebriefje voor bedrijven en uitzendbureaus

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Op 30 oktober 2022 is een nieuwe wet ingevoerd, die het ziektebriefje voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid afschaft. Deze wet is van toepassing voor ondernemingen vanaf 50 werknemers en betekent dat werknemers voortaan niet meer verplicht zijn om een ziektebriefje aan te leveren bij hun werkgever als ze de eerste dag ziek zijn. In plaats daarvan kunnen werknemers een e-mail of telefoontje naar hun werkgever sturen om hun afwezigheid te melden. Ik stelde enkele technische vragen aan de minister over hoe de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag nu concreet werkt.

Minister Pierre-Yves Dermagne heeft antwoord gegeven op mijn vragen over de nieuwe wet van 30 oktober 2022, die van toepassing is op bedrijven met 50 werknemers of meer. In deze wet wordt vastgelegd dat werknemers die ziek zijn, drie keer per jaar vrijgesteld zijn van de verplichting om een ziektebriefje in te leveren voor de eerste dag van hun arbeidsongeschiktheid. Echter, het blijft verplicht om de werkgever meteen op de hoogte te brengen van de arbeidsongeschiktheid. Als de arbeidsongeschiktheid langer duurt, moet de tweede dag van de arbeidsongeschiktheid wel gedekt zijn door een geneeskundig getuigschrift.

De vraag is of deze wet ook van toepassing is op uitzendbureaus. Dermagne bevestigt dat het uitzendbureau de juridische werkgever is van de uitzendkracht, en daarom moet de afwezigheid van de uitzendkracht beoordeeld worden op het niveau van het uitzendbureau. Het aantal vaste werknemers en uitzendkrachten telt mee om te bepalen of het uitzendbureau onder deze wet valt.

Ik vroeg ook voor een verduidelijking over de regels voor uitzendkrachten. Volgens Dermagne moet een zieke uitzendkracht het ziektebriefje binnenbrengen, te tellen vanaf de eerste dag van zijn ziekte, en dient hij dit briefje binnen te hebben op de derde dag van zijn ziekte. Het is belangrijk dat deze informatie naar de sector gecommuniceerd wordt, zodat bedrijven en uitzendbureaus de regels goed kunnen toepassen.

De reden waarom deze nieuwe wet werd ingevoerd is om het proces voor werknemers en werkgevers makkelijker en sneller te maken. Het voorkomt ook dat werknemers ziektebriefjes naar hun werkgever moeten sturen als ze niet in staat zijn om naar het werk te komen. Het is belangrijk op te merken dat de afschaffing van het ziektebriefje voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid niet betekent dat werknemers niet verantwoordelijk zijn voor het melden van hun afwezigheid. Werknemers moeten hun werkgever zo snel mogelijk informeren over hun afwezigheid, ongeacht de duur van de afwezigheid.

Lees hier mijn volledige vraag.

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!