Het ziektebriefje voor 1 dag wordt gedeeltelijk afgeschaft. Dat heeft de Kamer beslist. Werknemers mogen dus 3 keer per jaar afwezig zijn door ziekte, zonder een ziektebriefje. Er bestaan namelijk heel wat ziektes waarvoor een bezoek aan de dokter niet nodig is en een dag rust volstaat om te genezen.

Ik vind het belangrijk dat de nadruk gelegd wordt op minder betutteling en meer vertrouwen in onze mensen. Terwijl er voor de werkgevers nog steeds genoeg controlemogelijkheden blijven bestaan bij (mogelijk) misbruik. Zo kan de werkgever altijd vragen dat een werknemer hem/haar belt en de reden voor zijn/haar afwezigheid toelicht.

De inperking van het ziektebriefje is een onderdeel van een breder pakket. Zo worden er ook maatregelen genomen om langdurig zieken te stimuleren om hun werk te hervatten. Daarnaast komt er ook een hervorming waarbij de procedure ‘ontslag wegens medische overmacht’ losgekoppeld wordt van de re-integratietrajecten. Want re-integratietrajecten mogen geen ontslagmachine zijn, ze hanteren juist een positieve aanpak. Dit systeem werd regelmatig door werkgevers misbruikt om mensen te ontslaan. Door deze hervorming wordt dit probleem aangepakt.