Verwarring en onzekerheid rond pensioenrechten onthaalouders opgehelderd

Publicatiedatum

Tags

Pensioenen

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Onthaalouders die met pensioen gaan, krijgen sinds 1 januari 2023 een hoger pensioen. Dit werd mogelijk gemaakt door een wetsvoorstel dat onder andere door mezelf is goedgekeurd. Helaas ontvingen verschillende onthaalouders onjuiste pensioenberekeningen van de Federale dienst. Blijkbaar ging het om voorlopige berekeningen en werd dit niet helder gecommuniceerd.

Als gevolg hiervan ontstond er veel verwarring bij de onthaalouders. Ik stelde daarom, hierover een vraag aan Karine Lalieux, de minister verantwoordelijk voor Pensioenen. Lalieux bevestigde dat de wet over het verhoogde minimumpensioen voor onthaalouders sinds 1 januari 2023 van kracht is en dat de website van de Federale Pensioendienst op 6 februari 2023 werd aangepast.

Op dit moment wordt het pensioen van burgers nog berekend zonder rekening te houden met de nieuwe wet van 1 januari 2023. Het identificeren van wie onthaalouder is, vraagt om een nieuwe ideeontwikkeling. Voor burgers met een pensioen dat ingaat in 2023 of 2024 zal het pensioen achteraf ambtshalve worden herzien. Dit zal ten vroegste in 2024 gebeuren en op de volgende manier: als er geen effect is op het bedrag door de nieuwe wet, dan krijgt de burger een brief waarin staat dat er geen wijzigingen zijn. Als er een recht ontstaat door de nieuwe wet, maar geen effect is op het bedrag, dan krijgt de burger een brief waarin het pensioen berekend wordt volgens de nieuwe wet, maar zonder dat het bedrag wijzigt.

Mensen die een verkeerde berekening hebben ontvangen, krijgen niet automatisch een nieuwe berekening. Ik vind het echter belangrijk dat zij wel de correcte informatie krijgen over hoe zij een nieuwe berekening kunnen aanvragen. Ik raadde de minister verder ook aan dat de Federale Pensioendienst ervoor moet zorgen dat niemand opnieuw een aanvraag moet indienen en dat iedereen wiens pensioen vanaf 1 januari ingaat een automatische herberekening krijgt. We moeten administratieve rompslomp en verdere verwarring vermijden. Ik zal daarom, bij de minister, verder op die spijker blijven slaan!

Lees hier mijn volledige vraag en het antwoord van de minister. (p. 10-11)

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!