Stad Antwerpen wordt dan toch partner van de EDC

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

16-09-2021 - De aanhouder wint! De stad Antwerpen wordt een partner van de European Disability Card. Als antwoord op mijn vragen bevestigde de bevoegde schepen dat de EDC zal worden opgenomen in het nieuwe stedelijk toegankelijkheidsplan. De stad hoopt het nieuwe toegankelijkheidsplan tegen het einde van 2021 klaar te hebben. 

 
Reeds in februari 2020 legde ik de toetreding tot de EDC-kaart ter stemming voor op de gemeenteraad. Met een inschrijving op dit project zouden we ons als stad engageren om de kaart actief te promoten en personen met een handicap te helpen om de kaart aan te vragen. Het stadsbestuur wilde op dat moment niet mee stappen in het EDC-project. Nu lijken de geesten echter voldoende gerijpt om als stad ook mee te doen. Vandaag kunnen personen met een handicap reeds in de stedelijke musea en zwembaden terecht met hun EDC kaart. Ook niet-stedelijke initiatieven zoals de Roma aanvaarden de EDC. Eens de stad partner wordt van de EDC wil men ook inzetten op het promoten van de kaart bij personen met een handicap en organisaties en dienstverleners. Ik ben dan ook opgetogen dat de stad eindelijk ingaat op mijn voorstellen. 
 
Daarnaast stelde ik ook een aantal problemen aan de kaak in verband met de Adviesraad Personen met een Handicap. De raad geeft advies over en formuleert voorstellen over thema's die personen met een handicap aanbelangen. De werkzaamheden van deze groep stonden al een tijdje op een zeer laag pitje. Ik ontving signalen dat er amper nog werd samengekomen en de samenwerking met de stad bijna onbestaande was. De schepen erkende dit probleem maar kondigde aan dat men werkt aan een nieuw model met experten en ervaringsdeskundigen op maat van hun interesses en expertise adviezen zullen kunnen verlenen voor een toegankelijkere stad. Elke Antwerpenaar zal welkom zijn. Hierover volgt later meer informatie in het stedelijk toegankelijkheidsplan. Het is essentieel dat er een formeel aanspreekpunt blijft zodat deze mensen adviezen kunnen blijven formuleren ook als dit niet expliciet gevraagd wordt. Op deze manier blijven we op de hoogte van problemen die personen met een handicap kunnen ervaren.

 

Als laatste pleite ik er ook voor om ook culturele instellingen zoals musea meer toegankelijk te maken en dit in het bijzonder voor doven en slechthorenden. Op dit moment worden er nog onvoldoende maatregelen genomen zodat heel wat mensen niet volop kunnen genieten van hun bezoek doordat ze de begeleidende uitleg niet kunnen lezen of horen. Dit kan worden opgelost door middel van QR-codes die linken naar een filmpje in Vlaamse Gebarentaal. Daarnaast zouden aangepaste rondleidingen voor doven en slechthorenden ook standaard moeten worden opgenomen bij elke expositie die opent. De schepen stelde dat hij zeker bereid is om samen met de musea te bekijken of en welke maatregelen kunnen genomen worden om slechthorenden en doven te kunnen laten participeren. Ik volg dit verder op. 
 
Bekijk hier mijn tussenkomst in de raadscommissie (vanaf minuut 18).

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!