18-02-2020

In oktober 2017 werd de European Disability Card gelanceerd.  Deze kaart bevordert de toegang van personen met een beperking tot culturele, sportieve en vrije tijdsactiviteiten in gans Europa. In ons land nemen reeds meer dan 400 musea, theaters, sportclubs en andere organisaties deel aan de kaart. En ook 51 Vlaamse gemeenten hebben zich al ingeschreven. Maar de stad Antwerpen ontbrak nog. Hoog tijd om dat te veranderen!

De kaart is in Antwerpen nochtans geen onbekende. Zo geeft de Zoo van Antwerpen korting aan personen met een beperking en kan je er een rolstoel lenen. Bij het MAS mag de begeleider van een persoon met een handicap dan weer gratis binnen als er een European Disability Card wordt voorgelegd. Maar de stad Antwerpen telt uiteraard zoveel meer organisaties en instellingen die zich met hun sportief, cultureel of vrijetijdsaanbod  eveneens zouden kunnen aansluiten. En ook het stadsbestuur als partner en promotor van deze kaart ontbreekt nog in het verhaal.

Als we als stad werk willen maken van een inclusieve samenleving, waar iedereen, ook mensen met een beperking volop kunnen deelnemen aan alle activiteiten, dan lijkt het me logisch om daar op alle mogelijke manieren werk van te maken. Daarom moet ook Antwerpen partner worden van de European Disability Card.  Met deze kaart kan elke persoon die erkend is als persoon met een handicap, of het nu gaat om iemand van Antwerpen, Kortrijk of Madrid tal van voordelen krijgen bij organisatoren van cultuur-, sport of vrijetijdsactiviteiten. Omgekeerd kunnen Antwerpenaren met zo’n kaart ook in de rest van ons land én in het buitenland terecht bij tal van instellingen, wat niet kan met de A-kaart, hoe waardevol die ook is. De voordelen van zo’n Europese kaart zijn erg divers. Het kan o.m. gaan over gratis toegang of toegang tegen een verminderde prijs voor personen met een handicap, het gratis ter beschikking stellen van brochures aangepast aan de specifieke behoefte, gratis audio- of videogidsen, aangepaste rondleidingen of hulpmiddelen.

Geef iedereen in Antwerpen meer kansen, ook mensen met een beperking.

De rechten van personen met een beperking zijn zonder enige twijfel een prioriteit voor ons allen. Alle initiatieven die leiden tot een verhoogde deelname van personen met een handicap aan alle aspecten van het maatschappelijk leven verdienen aanmoediging en ondersteuning. Daarom moet het aantal partners van de European Disability Card uitgebreid worden. En daarin spelen de steden en gemeenten een belangrijke rol.

Daarom legde de CD&V-fractie – met Nahima Lanjri, Sam Voeten en Caroline Bastiaens - maandag 17 februari 2020 de toetreding tot deze kaart ter stemming voor op de gemeenteraad. Met een inschrijving op dit project engageren we ons als stad om de kaart actief te promoten en personen met een handicap te helpen om de kaart aan te vragen. Tevens geven we het goede voorbeeld en stimuleren we sportclubs, musea en andere organisaties om de toegankelijkheid voor personen met een handicap te verbeteren.

Jammer dat het college dit nog niet onmiddelijk wil invoeren en eerst willen onderzoeken hoe de lokale A-kaart in dit verhaal past.