Nultolerantie voor geweld tegen hulpverleners

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Met cd&v Antwerpen gaan we voor een nultolerantie voor geweld tegen veiligheidsberoepen. Tijdens oudejaarsnacht in Antwerpen is nog maar eens gebleken dat we dit hoog op de politieke agenda moeten zetten. Toen werd onder meer een MUG onderweg naar een interventie bestookt door een groepje heethoofden. Mensen die instaan voor onze veiligheid, verdienen ons allergrootste respect. 

Op nationaal niveau zetten we als cd&v al in op middelen die geweld moeten voorkomen enerzijds en bestraffen anderzijds. Zo is er de brede bewustwordingscampagne: we stand with firefighters. Verder keurde de kamer in oktober 2023 op initiatief van Annelies Verlinden een wet goed die een helder juridisch kader biedt voor het gebruik van bodycams. En in het nieuwe Strafwetboek (goedgekeurd in de plenaire van 11 januari 2023) worden zwaardere straffen voorzien voor geweld tegen politie, hulpverleners en andere maatschappelijke functies. 3 tot 5 jaar cel i.p.v. 1 tot 3 jaar.

Deze totaalaanpak legde ik voor tijdens de Antwerpse gemeenteraad. Ik vroeg namens de cd&v-fractie hoe burgemeester De Wever in zet op preventie en hoe hij de preventieve huisarresten evalueert. Ook vroeg ik aan de burgemeester om zich burgerlijke partij te stellen in dossiers van geweld tegen hulpverleners. En tot slot drong ik aan op een betere begeleiding van slachtfoffers van geweld.

De burgemeester deelde de frustratie dat dit soort geweld een triestige traditie in Europa aan het worden is en dat dit soort geweldplegingen onze maatschappij in zijn volle waardigheid aantast.  Hij benadrukte dat deze aanstokers niet te zoeken zijn in ons jeugdwerk. Voor de rest van het debat bleef het helaas een wat welles-nietes spelletje waarbij de burgemeester vooral de oppositie van naïviteit en cynisme betichtte. Gelukkig wil hij wel  alle onruststokers vervolgen. 

Lees meer op cdenv Antwerpen.

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!