Nieuws

Dak- en thuislozen geteld

De resultaten van de eerste Antwerpse telling van dak- en thuislozen zijn er. Die telling is er reeds in veel Vlaamse steden. Maar Antwerpen bleef lang aan de zijlijn staan. Ik vroeg verschillende malen om die telling toch te doen. Wat nu eindelijk gebeurde. De cijfers geven de stad nu een beter inzicht in de doelgroep van de vaak onzichtbare dak- en thuislozen. Op basis van cijfers kan je nu beleid voeren.

Nultolerantie voor geweld tegen hulpverleners

Met cd&v Antwerpen gaan we voor een nultolerantie voor geweld tegen veiligheidsberoepen. Tijdens oudejaarsnacht in Antwerpen is nog maar eens gebleken dat we dit hoog op de politieke agenda moeten zetten. Toen werd onder meer een MUG onderweg naar een interventie bestookt door een groepje heethoofden. Mensen die instaan voor onze veiligheid, verdienen ons allergrootste respect. 

Hand in hand met Borsbeek

Gisterenavond keurden we de fusie tussen de stad en Borsbeek goed. Het vrijwilllige huwelijk is voor beide partijen een grote meerwaarde. Borsbeek kan beroep doen op onze expertise rond stedelijk thema's als armoede, terwijl wij van Borsbeek kunnen leren hoe een warm en nabij bestuur aan te bieden. Of zoals Borsbeek het zelf verwoord: 'Borsbeek kiest voor een dorp vol leven dankzij een grotere stad.'

Krachtige veroordeling burgergeweld vanuit stadsbestuur blijft uit

Op de gemeenteraad probeerde ik samen met onze cd&v-fractie een evenwichtige motie neer te leggen rond het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. De meerderheid gaf echter geen krimp in het eigen grote gelijk. Jammer dat de veroordeling van dit geweld niet samen en krachtiger kon zijn.

Antwerpen erkent European Disability Card (EDC)

De stad Antwerpen is eindelijk officieel partner geworden van de European Disability Card (EDC). Ik heb in februari 2020 de toetreding tot de EDC-kaart voorgesteld op de gemeenteraad en in september 2021 heeft de bevoegde schepen mij laten weten dat ze de EDC officieel zouden erkennen in Antwerpen. Na herhaaldelijk aandringen bij schepen Bachar, heeft de Stad Antwerpen eindelijk zijn partnerschap met European Disability Card gepresenteerd.

Stad Antwerpen onder virtueel vuur

De stad Antwerpen werd slachtoffer van een stevige cyberaanval. Sinds 5 december is de digitale dienstverlening ernstig verstoord. Ik toonde me heel kritisch over het stilzwijgen van de burgemeester in heel deze affaire, en wees erop dat het voorval aantoont dat we niet alles op het digitale moeten inzetten, maar ook de loketten van weleer meer aandacht verdienen om de burgers te helpen.