Nog steeds een diepe pensioenkloof tussen mannen en vrouwen in België

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Uit cijfers van de eerste betrouwbare monitoringtool voor pensioenen in België blijkt dat tussen mannen en vrouwen een diepe pensioenkloof gaapt. Mannen ontvangen gemiddeld een vijfde meer aan wettelijk pensioen dan vrouwen. Voor het eerst is er een betrouwbare monitoringtool beschikbaar voor de pensioenen in België, wat duidelijke cijfers moet opleveren om te helpen bij het pensioendebat.

Volgens de monitoringtool krijgen mannen gemiddeld 20% meer wettelijk pensioen dan vrouwen. Voor de in totaal ruim 113.000 Belgen die in 2021 voor het eerst een wettelijk rustpensioen ontvingen, bedroeg het gemiddelde wettelijke pensioen voor mannen 1.989 euro en voor vrouwen 1.586 euro. Dat komt neer op een verschil van 403 euro per maand. De kloof tussen mannen en vrouwen is het kleinst bij de ambtenarenpensioenen (7%). De kloof bij werknemerspensioenen loopt op tot 26%, terwijl die bij zelfstandigenpensioenen enorm groot is (56%). Echter, er is één subcategorie waar vrouwen een klein beetje meer (2%) pensioen ontvangen dan mannen: ongehuwde vrouwen krijgen gemiddeld 1.720 euro wettelijk pensioen, ongehuwde mannen 1.681 euro.

De onderzochte groep gepensioneerden vertelt iets over mensen die in de jaren 70 en 80 actief werden. Het voordien allesoverheersende kostwinnersmodel met de vrouw aan de haard en de werkende man begon toen langzaam te evolueren naar een tweeverdienersmodel. Volgens Marjan De Coster, onderzoeker aan KU Leuven blijft de (onderzoeks)focus op het verschil tussen mannen en vrouwen nodig. “We blijven in België met structurele ongelijkheid zitten, ook op de arbeidsmarkt.”

Als Kamerlid zie ik de zorgkloof als een belangrijke factor voor deze ongelijkheid. Voor de zorgtaken wordt nog steeds in eerste plaats naar vrouwen gekeken. Ik pleit er dus voor dat:

- zorgjaren moeten meetellen voor de pensioenopbouw;

- er een sterke eerste pijler moet zijn en daarnaast een democratisering van het aanvullende pensioen, zodat iedereen een aanvullend pensioen krijgt;

- bovendien zware beroepen eerder moeten kunnen stoppen zonder te veel in te boeten op hun pensioen;

- tot slot ook de pensioenen die koppels samen hebben opgebouwd gelijk worden gesplitst, zodat elke partner een eerlijk aandeel krijgt.

Lees hier meer over mijn standpunt in Apache!

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!