IGO-gerechtigden kunnen hun huis weer met gerust hart verlaten

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Gepensioneerden die een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangen, moeten niet langer schrik hebben om hun huis te verlaten en zo de postbode te missen. De onmenselijke controles waarbij de postbode moest controleren of de IGO-gerechtigden wel in ons land verbleven gaan op de schop. De nieuwe procedure zorgt ervoor dat deze 65-plussers meer vrijheid hebben om te genieten van hun oude dag.

Gepensioneerden met financiële moeilijkheden kunnen een uitkering, de inkomensgarantie voor ouderen ontvangen. Een van de voorwaarden om deze financiële ondersteuning te krijgen is dat deze 65-plussers in België wonen en verblijven. Om misbruik te voorkomen worden hier controles op uitgevoerd. Een IGO is namelijk een uitkering en in tegenstelling tot het pensioen, geen opgebouwd recht. Deze controles waren echter zo streng dat veel ouderen bang zijn om de postbode mis te lopen en zo hun uitkering te verliezen. 

Heel wat ouderen die een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangen blijven thuis en raken zo in sociaal isolement. Ze zijn immers bang om naar buiten te gaan omdat ze zo een controle kunnen missen. Deze kwetsbare ouderen worden onrechtvaardig en onmenselijk behandeld. Een hervorming drong zich op. De controles van de IGO- procedure werden vorig jaar tijdelijk opgeschort gedurende de coronacrisis maar van een structurele oplossing was nog geen sprake. Ik diende zelf een wetsvoorstel in om deze controleprocedures flexibeler te maken en om deze mensen meer bewegingsvrijheid te geven. 

De regering bereikte zopas een akkoord over de nieuwe regeling voor IGO-gerechtigden. Deze nieuwe procedure zal op 15 april van dit jaar in werking treden. De belangrijkste wijzigingen worden hier opgelijst.

 

  1. De postbode voert niet langer de controles uit.

    

  2. De nieuwe procedure bestaat uit het opsturen van een klassieke aangetekende brief naar mensen die een IGO ontvangen. Indien deze personen de aangetekende brief kunnen ontvangen, dan wordt de procedure afgesloten. Als de persoon niet thuis is, kan hij of zij naar het postkantoor gaan om de aangetekende brief te ondertekenen. Dan wordt de procedure ook afgesloten.

   Als deze IGO-gerechtigden hun aangetekende brief niet ontvangen, dan wordt er een tweede bewijs van woonplaats via de post opgestuurd. Daarin zit dan een uitnodiging om naar de gemeente te gaan en het document binnen 29 dagen na datum van ontvangst van de eerste zending terug te bezorgen aan de Federale Pensioendienst.

    

  3. De verplichting om jaarlijks 80% van de IGO-gerechtigden te controleren wordt afgeschaft.

    

  4. Kwetsbare groepen van IGO-gerechtigden worden uitgesloten van de controle:

   - Bewoners van verpleeg-, rust- en verzorgingstehuizen of psychiatrische zorginstellingen;

   - Personen ouder dan 80 jaar;

   - Begunstigden ingeschreven op een adres bij het OCMW;

   - Personen met een handicap.

    

  5. Wie minder dan 5 dagen in het buitenland verblijft, hoeft dit niet meer te melden. Ook tijdelijke verblijven op een andere verblijfplaats in België moeten niet meer gemeld worden.

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!