Hervorm het SWT-stelsel, stop misbruik eindeloopbaanregelingen

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Het SWT-systeem moet gebruikt worden waarvoor het bedoeld is: als een vangnet voor oudere werknemers die onvrijwillig hun job verliezen. Maar helaas wordt het systeem nog steeds misbruikt door werkgevers die oudere werknemers dwingen met pensioen te gaan en het SWT te gebruiken als vervroegd pensioen. Dit is niet alleen onaanvaardbaar, maar het schaadt ook onze sociale zekerheid. In de Kamer maakte ik duidelijk dat de SWT niet mag worden gebruikt als ontslagregeling op de kap van de belastingbetaler.

Om dit misbruik te voorkomen, moeten we het SWT-systeem hervormen. Zo kunnen we elke vorm van oneigenlijk gebruik onmogelijk maken. We moeten de discriminatie van oudere werknemers wegnemen en werkgevers aanmoedigen om de talenten van oudere werknemers volledig te benutten.

Als werknemer moeten we ons er ook bewust van zijn dat het SWT geen manier is om met vervroegd pensioen te gaan. Als iemand uiteindelijk toch gebruik maakt van het SWT-systeem, moeten we hen zoveel mogelijk activeren en begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan. De krapte op de arbeidsmarkt biedt daarvoor extra kansen.

Als politica is het voor mij belangrijk om te weten welke pistes er op tafel liggen met betrekking tot het SWT-stelsel en wat er gedaan kan worden om misbruik te voorkomen. Ikzelf drong aan bij minister Dermagne en zal blijven aandringen om maatregelen te nemen om het SWT-systeem te hervormen en ervoor te zorgen dat het systeem alleen wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is. Ik zal ook blijven pleiten voor een gelijke behandeling van oudere werknemers en voor meer kansen voor hen op de arbeidsmarkt.

De sociale partners in de groep van 10 zullen hierover snel samenzitten om te praten over onder andere het voortbestaan van de SWT-stelsels die eind juni aflopen. Ik hoop dat er tijdens deze bijeenkomst stappen worden gezet om het SWT-systeem te hervormen en dat er meer maatregelen worden genomen om de discriminatie van oudere werknemers weg te nemen en hen volledig te betrekken bij de arbeidsmarkt.

Als politici en samenleving moeten we blijven streven naar een eerlijkere behandeling van oudere werknemers en de kansen voor hen op de arbeidsmarkt vergroten. 

Lees hier mijn tussenkomst en het antwoord van minister Dermagne. (p. 18-20)

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!