Federale pensioenaanpassing levert stad Antwerpen 3,4 miljoen op

Publicatiedatum

Tags

Pensioenen

Auteur

Maaike Vanhecke

Deel dit artikel

Lokale besturen kampen met steeds grotere financiële problemen door de spectaculaire stijging van de pensioenuitgaven. Lokale besturen zijn immers zelf mee verantwoordelijk voor de financiering van de pensioenen van hun vastbenoemde medewerkers. De federale regering brengt nu verlichting die ook de stad Antwerpen enkele miljoenen euro zal opleveren. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Nahima Lanjri opvroeg bij de bevoegde minister.

Steeds meer mensen gaan met pensioen en wie met pensioen is, blijft langer leven en krijgt dus ook langer een pensioen. Deze dubbele vergrijzing zorgt voor een zware financiële druk op lokale besturen, zo ook bij de stad Antwerpen. Het potje waarmee de pensioenen voor hun statutaire ambtenaren worden betaald, wordt alsmaar kleiner en de uitgaven steeds groter. Het stadsbestuur zal ook de komende jaren steeds dieper in de buidel moeten tasten. Zo berekende het Rekenhof dat de pensioenlasten van de Belgische lokale besturen met ruim 51% zullen stijgen op 8 jaar tijd.  

De federale regering zet zich in om de pensioenuitgaven van de lokale besturen te drukken. Net als heel wat andere steden en gemeenten, doet Antwerpen een beroep op het gesolidariseerd pensioenfonds voor de betaling van de pensioenen van haar gepensioneerde ambtenaren. Het stadsbestuur betaalt een bepaalde bijdrage waarna dit fonds de pensioenen uitbetaalt. Door een verhoging van de basispensioenbijdrage van de federale overheid voor de lokale besturen van 43 naar 44 procent, daalt de responsabiliseringsbijdrage van de lokale besturen. Het levert de stad Antwerpen enkele miljoenen euro op die ze bijvoorbeeld kan inzetten voor meer verkeersveiligheid en beter onderwijs.  

 

De federale overheid wil de pensioenfactuur van de lokale besturen verlichten zodat ze voldoende middelen overhouden om te investeren. Met de steun van de federale overheid zal de stad Antwerpen zo’n 3,4 miljoen euro voordeel doen. Concreet levert deze maatregel 1,7 miljoen euro op voor het stadsbestuur, 1,08 miljoen euro voor het OCMW van Antwerpen en 780.000 euro voor het Havenbedrijf Antwerpen.

Daarnaast is ook het federaal debat over een omvattende pensioenhervorming aan de gang. CD&V lanceerde enige tijd geleden haar eigen plan met realistische en evenwichtige voorstellen die de pensioenen niet alleen rechtvaardiger en flexibeler maar ook betaalbaar moeten maken. Zo bevat het CD&V-plan voorstellen zoals de mogelijkheid om tussen 62 en 67 jaar met pensioen te gaan, de veralgemening van het aanvullend pensioen, een verdere harmonisering van de pensioenen van ambtenaren met die van werknemers en zelfstandigen en de pensioensplit. Voor meer informatie kan u terecht op www.pensioenplan.be.  

Lees hier de vraag en het antwoord.

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!