De nieuwe werkwijze voor belastingvermindering bij uitgaven voor kinderopvang, moet eenvoudiger

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Opdat gezinnen die gebruik maken van de kinderopvang, in aanmerking komen voor een belasintgvermindering op de uitgaven van de opvang, moeten de gezinnen een attest krijgen van de opvangdienst. Daarnaast moeten de kinderopvangorganisaties de gegevens ook elektronisch overmaken aan de FOD Financiën. Dit zou moeten leiden tot een vereenvoudiging voor de burger, maar het breng voor de opvangdiensten een verhoging van de afministratieve last mee. Zo moet de verzending van de gegevens gebeuren via Belcotax-on-web, wat een zeer complexe procedure is. Vandaag stelde ik de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, hierover enkele vragen. De minister antwoordde dat hij en zijn administratie zich bewust zijn van de moeilijkheden waarmee de sector te kampen heeft. Daarom zal de administratie nog deze maand het middenveld en de koepelorganisaties beter informeren over de nieuwe werkwijze. Daarnaast zal het systeem van gegevensverzending vereenvoudigd worden. Een "BOWConvert86" hulptool zal het gemakkelijker maken om de formulieren elektronisch in te dienen.

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!