Automatische toekenning van sociaal tarief telecommunicatie

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

De Kamercommissie Mobiliteit heeft een CD&V-voorstel goedgekeurd om het sociaal tarief voor telecom automatisch toe te kennen. De voorgestelde regeling is analoog aan het bestaande systeem van het sociaal tarief voor elektriciteit en gas. Negen commissieleden stemden voor; acht onthielden zich. Kamerleden Jef Van den Bergh en Nahima Lanjri (CD&V) reageren opgetogen: “Door deze administratieve vereenvoudiging zullen meer kwetsbare gezinnen gebruik kunnen maken van een betaalbaar tarief voor telefonie en internet.”

Het sociaal telecomtarief ondersteunt ouderen, mensen met een laag inkomen of een beperking. Het laat hen toe betaalbaar te telefoneren of internet te raadplegen. De korting wordt verhoogd van 8,4 euro naar 9,2 euro per maand.

Jef Van den Bergh (CD&V): “Dit voorstel zorgt ervoor dat kwetsbare gezinnen vlotter toegang krijgen tot dit sociaal tarief. De toekenning van deze rechten verloopt vandaag inefficiënt door de tijdrovende verwerking van aanvragen. Het zorgt voor administratieve last voor alle betrokkenen. Er speelt bovendien een Mattheüseffect: de korting bereikt niet altijd de meest kwetsbare gezinnen. De nieuwe regeling is socialer én administratief efficiënter.”

 Nahima Lanjri (CD&V): “Dit sociaal tarief draagt bij tot inclusie en sociale integratie. Telecom is cruciaal om te participeren in de samenleving. In de coronacrisis hadden vele scholieren uit kwetsbare gezinnen amper toegang tot pre-teaching bij gebrek aan internet. Een aantal operatoren heeft toen als geste een bepaald aanbod gedaan, maar lang niet iedereen werd bereikt. Heel wat kansarme gezinnen met kinderen bleven in de kou staan.”

Het aantal begunstigden voor een sociaal energietarief bedraagt ongeveer 485 906 voor elektriciteit en 289 423 voor gas. Momenteel (cijfers BIPT 22012019) zijn er ongeveer 306 178 begunstigden van het sociaal telecomtarief waarvan

  • 211 783 personen ouder dan 65
  • 74 799 personen met een handicap jonger dan 65 jaar
  • 16 166 personen met een leefloon
  • 3 429 gehoorgestoorden, militaire oorlogsblinden en mensen die een laryngectomie hebben ondergaan.

 

Lees hier meer. 

 

01-07-2020

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!