Voedselbanken in zwaar weer

Publicatiedatum

Tags

Armoede

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

De voedselbanken hebben het zwaar in ons land. Het aantal mensen die gebruik moeten maken van deze diensten stijgt sterk, terwijl tegelijkertijd de schenkingen aan de voedselbanken afnemen.

Bedrijven produceren meer op basis van de concrete vraag en er zijn minder overschotten die aan de voedselbanken kunnen worden gedoneerd. Daarnaast worden overschotten steeds vaker opgekocht door commerciële organisaties. Het budget voor voedselbanken (FEAD) zal ook dalen tussen 2024 en 2027. In Frankrijk is er regelgeving die ervoor zorgt dat bedrijven die levensmiddelen schenken een belastingvermindering krijgen van 60% van de netto boekwaarde van de gedoneerde producten. Ik bevroeg de minister hierover en duidde nog eens de ernst van deze situatie.

Minister Van Peteghem is zich bewust van de situatie bij de voedselbanken en heeft in 2020 al een circulaire gepubliceerd waarin staat dat bedrijven die producten schenken die niet meer tegen normale commercialisatievoorwaarden kunnen worden verkocht, geen verarming ondergaan en dat deze producten 100% fiscaal aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting. In plaats van een belastingvermindering krijgt de vennootschap deze producten als niet-belastbaar bestanddeel. Dit leidt tot hetzelfde resultaat als een belastingvermindering, mits de vennootschap winstgevend is. Minister Van Peteghem geeft aan dat hij geen verdere stappen zal ondernemen om de regelgeving in Frankrijk na te volgen.

Lees hier mijn volledige vraag en antwoord. (p. 10-11)

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!