Verdeel maandverband en tampons voor meisjes in armoede via apothekers

Publicatiedatum

Tags

Armoede

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

In een recente bevraging van Caritas Vlaanderen gaf of 1 op 8 van de meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar aan dat ze al eens onvoldoende geld hadden om menstruatieproducten te kopen. Dit aantal loopt op tot 45% bij meisjes die in armoede leven. “Geen maandverband of tampons hebben wanneer je die nodig hebt heeft een enorme impact op gezondheid en welzijn." In mijn resolutie roep ik de verschillende regeringen op om meer aandacht moeten hebben voor dit probleem: “We moeten onderzoeken of OCMW’s via de apothekers menstruatieproducten kunnen verdelen voor vrouwen die ze niet kunnen betalen”.

Om de problematiek van menstruatiearmoede onder de aandacht te brengen, organiseert de Christelijke Mutualiteit (CM) in samenwerking met andere ziekenfondsen en Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) deze maand de campagne #MenstruatieMaart, in de maand van de Internationale Vrouwendag. Vorig jaar organiseerde ook Vrouw & Maatschappij al verschillende lokale acties om menstruatiearmoede aan te kaarten. Verschillende scholen bieden ook al gratis menstruatieproducten aan voor kwetsbare groepen.

De pijnlijke gevolgen van menstruatiearmoede zijn stress en angst voor lekken, hogere risico’s op infecties doordat tampons of maandverbanden langer dan aangewezen gebruikt worden en sociaal isolement of afwezigheid op school. Sommige meisjes kiezen als oplossing voor het gebruik van de pil omdat die wordt terugbetaald en dus goedkoper is dan menstruatiemiddelen. Dit is oneigenlijk gebruik en ook niet zonder risico, zeker voor jonge meisjes.

In mijn resolutie schuif ik twee dringende oplossingen naar voren die aansluiten bij concrete aanbevelingen uit de Interministeriële Conferentie Vrouwenrechten van februari 2021.

  1. OCMW’s hun aanvullende middelen van de federale overheid gebruiken om extra budget te geven voor menstruatieproducten voor vrouwen en meisjes vanaf 11 jaar die inwonen in een gezin waarin het gezinsinkomen onder het referentiebudget van een menswaardig inkomen valt.
  2. OCMW’s menstruatieproducten ter beschikking laten stellen via apothekers voor vrouwen en meisjes vanaf 11 jaar die inwonen in een gezin waarvan het gezinsinkomen onder het referentiebudget voor een menswaardig inkomen valt, zoals dat reeds gebeurd voor de eerste leeftijdsmelk voor baby’s van 0 tot 6 maanden (die door het OCMW wordt terugbetaald).

 

Lees hier de volledige resolutie.

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!