Stedelijke indexsprong verarmt lokale organisaties

Publicatiedatum

Tags

Armoede

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Het inflatiecijfer is in februari opgelopen tot 8,04%, het hoogste cijfer sinds 1983. Maar de stad weigert de indexaanpassing door te voeren in de budgetten van de talloze partnerorganisaties in de cultuur, jeugd, armoedesector,… . Met deze stedelijke indexsprongen verarmen ze de lokale organisaties en hun slagkracht enorm.

Niet alleen de prijzen van elektriciteit en gas kennen een ongekende stijging, ook de voedselprijzen vliegen de pan uit. Dankzij ons systeem van automatische indexering, stijgen de lonen en uitkeringen zodra het plafond van de index is bereikt. Dit  beschermingsmechanisme is helaas niet van toepassing op de overheidssubsidies die tal van organisaties en verenigingen ontvangen. Een sprong van 8% is voor heel veel van onze partners in het veld een stevige aderlating. Dit terwijl de organisaties keer op keer hun maatschappelijke relevantie bewijzen. 

 

Het gaat ook niet om de eerste afroming van middelen van middenveldorganisaties. Na drie (binnenkort met quasi zekerheid vier) gemiste indexaanpassingen zijn de lonen van de medewerkers van die organisaties telkens stevig gestegen, zonder dat de subsidies gestegen zijn. Neem daar dan nu explosieve energie en ander stijgende prijzen bij. De impact op onze partners in het veld is immens. Wij riepen het college op om alle toelagen aan partnerorganisaties te verhogen zodat de gemiste indexaanpassingen van de afgelopen jaren kan worden ondervangen.

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!