Q&A wat is DAVO?

Publicatiedatum

Tags

Armoede

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Waarvoor staat DAVO? 

DAVO staat voor Dienst voor Alimentatievorderingen.  

Wanneer kan ik een beroep doen op de DAVO?

​Wanneer het onderhoudsgeld voor de kinderen niet wordt betaald, kunt u als onderhoudsgerechtigde (diegene die het onderhoudsgeld moet krijgen) een aanvraag indienen bij de DAVO. De DAVO kan dan mogelijks optreden om enerzijds het maandelijks onderhoudsgeld (en de achterstallen) bij de onderhoudsplichtige (diegene die het onderhoudsgeld moet betalen) op te eisen en/of eventueel voorschotten op het maandelijks onderhoudsgeld aan u te betalen. DAVO treedt niet automatisch op. Mensen die een beroep willen doen op de DAVO, moeten een aanvraag indienen.

Waar kan ik terecht wanneer ik de hulp van de DAVO wil inroepen?

Er zijn hierbij twee mogelijkheden:

 • U vult het online formulier in op de website van de FOD Financiën. Uw aanvraag wordt dan automatisch verstuurd naar het intake DAVO-kantoor dat de aanvraag zal behandelen.
 • U vult uw aanvraag in op papier, te verkrijgen via de website van de FOD Financiën. Stuur het ingevulde document gedateerd en ondertekend samen met de gevraagde documenten per post naar een van de DAVO-kantoren of kom het persoonlijk overhandigen. Klik hier om het kantoor in uw buurt te vinden.
 • Voor algemene inlichtingen kan u ook terecht op het nummer: 0800 12 302.

 

Een voorschot aanvragen

Voor wie kan ik een voorschot op de alimentatie vragen?

Wanneer je kinderen hebt waaraan onderhoudsgeld werd toegekend in een uitvoerbare titel (gerechtelijke beslissing, akte echtscheiding door onderlinge toestemming of uitvoerbare schikking) maar waarbij de ex-partner de alimentatie niet betaalt. De DAVO betaalt geen voorschotten voor persoonlijk onderhoudsgeld toegekend aan de ex-partner.

De DAVO betaalt alleen voorschotten op onderhoudsgeld dat u in de toekomst zou moeten ontvangen. DAVO kent geen voorschotten toe op onderhoudsgeld dat u in het verleden al had moeten krijgen.

Wie kan een voorschot op de alimentatie aanvragen?

De DAVO zal ongeacht het inkomen voorschotten toekennen voor uw onderhoudsgerechtigde kinderen:

 • als ze minderjarig zijn. Je krijgt dan een voorschot op het onderhoudsgeld tot de dag dat het kind meerderjarig wordt.
 • als ze meerderjarig zijn, als u kan aantonen:
 • dat ze nog naar school gaan of in de beroepsinschakelingstijd zitten
 • dat ze nog recht hebben op kinderbijslag (moet om de 6 maanden aangetoond worden).

Hoeveel bedraagt het voorschot op het onderhoudsgeld?

Het voorschot is gelijk aan het bedrag van het onderhoudsgeld die uw ex-partner voor uw kind dient te betalen. Er geldt een maximum van 175 euro per kind.

 

Onderhoudsgeld en achterstallen opeisen

Wie kan de hulp van de DAVO inroepen voor hulp bij het eisen van niet-betaald onderhoudsgeld?

Hiervoor moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Je woont in België,
 • Je beschikt over een uitvoerbare titel (gerechtelijke beslissing, akte echtscheiding door onderlinge toestemming of uitvoerbare schikking) waarin het bedrag van het onderhoudsgeld werd vastgelegd,
 • het onderhoudsgeld werd in de 12 maanden voor de aanvraag minstens 2 keer niet of maar gedeeltelijk werd betaald.

Voor wie kan de DAVO tussenkomen?

 • Het onderhoudsgeld is bedoeld voor kinderen.

DAVO kan tussenkomen wanneer de alimentatie in uitvoerbare titel toegekend wordt.

 • Het onderhoudsgeld is bedoeld voor ex-partner (al dan niet samenwonend).

DAVO kan helpen als de onderhoudsgelden in een uitvoerbare titel toegekend werden vóór of tijdens de echtscheidingsprocedure of na de echtscheiding.

 • Het onderhoudsgeld werd toegekend aan (groot)ouders.

DAVO kan niet tussenkomen.

 

Meer weten?

Klik hier door naar de website van de DAVO.

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!