Maak werk van grondige pensioenhervorming

Publicatiedatum

Tags

Pensioenen

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

In juli sloot de federale regering een pensioenakkoord over drie maatregelen. Dit is een mooie eerste stap maar er zijn nog heel wat andere openstaande problematieken in de pensioenberekening die aangepakt moeten worden. Wij pleiten dan ook voor een grondige pensioenhervorming met bijzondere aandacht voor vrouwen. 

De bezorgdheid om de pensioenen is enorm groot. Jong en oud, links en rechts, specialisten en leken vragen zich af of dit systeem wel houdbaar is en of zij later een voldoende hoog pensioen zullen ontvangen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Ze twijfelen eraan of ze überhaupt nog wel een pensioen zullen krijgen.

 

Wie gisteren hoopte een geruststellend antwoord van de regering te krijgen, bleef op zijn honger. Ook wij zijn niet tevreden. Dit pensioenakkoord is een aanzet. Als ik het mag vergelijken met een menu, dan is dit eigenlijk een voorgerecht, terwijl het voor sommigen misschien maar een borrelhapje is. Een hoofdschotel is het echter zeker niet. Dit is niet de absoluut noodzakelijke grondige en structurele pensioenhervorming. We dragen nochtans allemaal de verantwoordelijkheid om er nu voor te zorgen dat niet alleen de huidige maar ook de toekomstige pensioenen, die van onze kinderen en kleinkinderen, worden veiliggesteld. Daarom moet het pensioensysteem houbaar en betaalbaar blijven. De cd&v-fractie mist in de voorgestelde pensioenhervorming een aantal structurele maatregelen.

 

De regering heeft na maar liefst tien pogingen wel een aantal knopen doorgehakt. Ten eerste komt er een pensioenbonus voor wie langer doorwerkt en dat is een goede zaak. Per extra gewerkt jaar krijgt men ongeveer 40 euro extra pensioen per maand. Wij steunen die maatregel, want onze partij vindt dat werken moet lonen.

Ten tweede maakt deze regering ook eindelijk werk van de invoering van een minimumaantal effectief gewerkte jaren. Dat is iets totaal nieuws, iets wat voor de eerste keer gebeurt. 

De berekening in jaren wordt omgezet in een berekening in dagen en dat voorstel hebben we begin dit jaar al naar voren geschoven in ons pensioenplan. Dat principe is heel eenvoudig: met elke gewerkte dag bouwt men pensioen op. Wie meer dagen werkt, zal uiteraard ook meer pensioen krijgen. Wie deeltijds werkt – dit is het voordeel van de berekening in dagen – zal ook altijd een pensioen krijgen, zij het een deeltijds pensioen.

 

Er zijn ook maatregelen genomen om de genderpensioenkloof te verkleinen. Dat is nodig. Ook in ons pensioenplan hebben wij daar aandacht voor gevraagd. Vandaag krijgen vrouwen immers nog altijd een derde minder pensioen dan mannen. Zij zijn vaak het slachtoffer, bijvoorbeeld omdat zij gezorgd hebben voor hun gezin of voor hun naasten.

 

Dit zijn zeker mooie stappen vooruit, maar op een uitgebalanceerd hoofdgerecht blijft het wachten. Wij dringen erop aan dat de regering als chef-koks opnieuw achter de potten gaat staan om voor een hoofdgerecht te zorgen. Op dit moment ontbreken er blijkbaar echter ingrediënten voor een uitgebalanceerd hoofdgerecht.

 

Wij menen dat deze regering echt werk moet maken van een pensioensysteem dat houdbaar en betaalbaar is, ook op termijn. Daarvoor is het nodig dat u de werkzaamheidgraad optrekt naar 80 %. Ter inspiratie kan ik u verwijzen naar het cd&v-pensioenplan dat wij in januari hebben voorgelegd. 

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!