Hou gokkantoren weg van jongeren

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Eindelijk kunnen ook in de stad Antwerpen gokkantoren ver weggehouden worden van plaatsen waar jongeren komen. Voortaan kunnen gokkantoren die gelegen zijn in de buurt van scholen of andere plaatsen waar minderjarigen of verslaafden komen, niet langer convenanten verlengen of nieuwe afsluiten met de stad Antwerpen. Deze akkoorden hebben ze nodig om het gokkantoor te kunnen uitbaten. Antwerps CD&V-fractieleider Nahima Lanjri, die hier al jaren voor pleit in de gemeenteraad, reageert opgelucht “Ik ben tevreden dat de stad eindelijk de regels correct toepast. Het wordt nu eindelijk mogelijk om jongeren en kwetsbare personen beter te beschermen tegen gokverslavingen.”

Het is al langer een doorn in het oog. Gokkantoren in de buurt van scholen, bioscopen, op routes waar veel kinderen en jongeren passeren… daar hoort een wedkantoor niet thuis. Jongeren worden zo dagelijks blootgesteld aan gokactiviteiten wat nefast is voor hun verdere ontwikkeling.

 

Jonge mensen zijn extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van verslavingen zoals alcohol en gokken doordat hun hersenen pas volgroeid zijn op een leeftijd van 24 jaar. Daarnaast zien we dat ondanks het verbod, 10% van de -18-jarigen al eens gokten op sportwedstrijden. Jongeren spelen met hun geld terwijl gokkantoren spelen met hun toekomst.  Hou gokkantoren dus ver weg van jongeren.

 

Streng maar gerechtvaardigd

Op initiatief van toenmalig minister van Justitie, Koen Geens werd de kansspelwetgeving in mei 2019 verstrengd. Dat was zeker gerechtvaardigd. Hierdoor werd het nl. mogelijk om wedkantoren die zich willen vestigen in de buurt van scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, enz. te weren. Nahima Lanjri:

Helaas merkten we heel veel voorzichtigheid bij het Antwerpse stadsbestuur, die convenanten bleef verlengen met gokkantoren uit angst voor rechtszaken. Wedkantoren nabij jeugdverenigingen en scholen konden steevast rekenen op een verlenging van hun convenant en er kwamen er ook nieuwe bij. Ik riep het stadbestuur de afgelopen jaren keer op keer op om de nieuwe wetgeving strikt toe te passen om zo jongeren beter te beschermen. Helaas kregen we geen gehoor en dus hebben we systematisch tegen deze akkoorden met gokkantoren gestemd.

 

Daar komt nu verandering in. Het Grondwettelijk Hof bevestigde in haar arrest van 9 december 2021 namelijk dat lokale besturen de hernieuwing van convenanten met bestaande gokkantoren die zich reeds in de buurt van scholen of plaatsen waar veel jongeren komen bevinden, ook mogen weigeren. Ten gevolge van dat arrest stuurt het stadbestuur haar houding nu bij.  Op de gemeenteraad van maandag aanstaande zal de stad voor het eerst de hernieuwing van een aantal convenanten op basis van deze regelgeving weigeren. De uitspraak van het Grondwettelijk Hof bevestigt mijn interpretatie. Als stad krijgen we met dit arrest, extra ruggesteun om convenanten te weigeren. Iets waar ik bijzonder verheugd over ben. Burgemeester De Wever bevestigde op de raadscommissie aan fractieleider Nahima Lanjri dat ook hij verheugd is met dit goede nieuws en zei er al lachend bij: “vanaf nu zal het gaan zoals u het graag heeft."

 

En nu nog gokreclame bannen

Niet alleen op lokaal niveau maakt cd&v zich sterk tegen gokverslavingen en misbruik van kwetsbare mensen door wedkantoren. Op federaal niveau woedt momenteel het debat om gokreclame aan banden te leggen. Dat is een goede zaak want er zijn veel argumenten om gokreclame te beperken. Gokreclame normaliseert gokken en maakt het ook aantrekkelijker. Het bannen van die reclame werkt. We zien in Spanje en Italië, die ook een ban invoerde, dat het verbod een gunstig effect heeft op de instap van spelers.  Hopelijk zetten we ook in ons land snel stappen vooruit en leggen we gokreclame aan banden.

 

Lees er meer over in Het Laatste Nieuws en het Nieuwsblad.

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!