Hoe ver staat het met de pensioenhervorming?

Publicatiedatum

Tags

Pensioenen

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

We wachten al een hele poos op de voorstellen over de pensioenhervorming die de minister van Pensioenen zou voorstellen. Hoog tijd om eens te vragen naar de stand van zaken. 

De minister heeft vier maatregelen naar voren hebt geschoven die prioritair zouden worden behandeld, namelijk de pensioenbonus, het deeltijds pensioen, de voorwaarden voor de toegang tot het minimumpensioen en maatregelen voor gendergelijkheid binnen de pensioenen. Het gaat om deel A van de pensioenhervorming. De gesprekken daarover lopen in de regering en men hoopt nog voor de zomer een consensus te bereiken.

De minister van Pensioenen heeft daarnaast ook aan de sociale partners gevraagd om een rapport op te maken over drie pensioengerelateerde thema's: de belangrijke financiële en sociale houdbaarheid van ons pensioenstelsel, de veralgemening en versterking van de aanvullende pensioenen en tot slot de modernisering van de gezinsdimensie. Op 6 juli zouden de sociale partners een eerste tussentijds rapport uitbrengen. Een definitief advies van de sociale partners wordt op het einde van het jaar verwacht. Dit vormt deel B van de pensioenhervorming. 

Om de onderhandelingen binnen de regering niet te bemoeilijken, heeft de minister beslist om voorlopig niet meer informatie te verstrekken. 

Wij hebben er alvast op aangedrongen om de pensioenhervorming niet te beperken tot deel A. De betaalbaarheid van onze pensioenen staat op de helling. We moeten er nu aan werken om de pensioenen van later veilig te stellen. We hebben zelf ook een pensioenplan uitgewerkt met een reeks aan maatregelen die kunnen genomen worden. We hopen dat de minister ook deze voorstellen zal meenemen in haar hervorming. 

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!