Het inperken van tijdskrediet en loopbaanonderbreking baart me grote zorgen

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

De regering besliste om het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking in te perken. De beslissing werd genomen om te besparen op de uitgaven van de RVA. Dat baart me echt zorgen, vooral omdat de maatregel vooral vrouwen treft die deeltijds of vier vijfde werken. En ik ben niet alleen met mijn bezorgdheid. Ook de sociale partners en de Raad van State lieten weten de besparing meer dan nauwlettend te zullen evalueren. U kan ook mij rekenen, ik ga met een vergrootglas op deze besparing en zal vragen de besparing toch nog bij te sturen.

Wat houdt deze inperking in?

Op 1 februari 2023 gaat deze inperking van tijdskrediet en loopbaanonderbreking van kracht. Hierdoor zal het aantal maanden waarop werknemers recht hebben voor het opnemen van de zorg voor hun kind van 51 maanden naar 48 maanden dalen. Ook de periode om te zorgen voor je kind, is van 8 jaar gedaald naar 5 jaar. De anciënniteitsvoorwaarde is opgetrokken van 24 maanden naar minstens 36 maanden. Bovenop die anciënniteitsvoorwaarde is er nu ook een tewerkstellingsvoorwaarde ingevoerd.

Waarom is dit vooral negatief voor vrouwen?

Ik merk vooral op dat iemand die deeltijds werkt, bijvoorbeeld vier vijfde, niet meer de mogelijkheid heeft om halftijds tijdskrediet op te nemen. Vroeger was dat wel het geval en nu niet meer. Op die manier zullen vooral vrouwen, die vaker deeltijds of vier vijfden werken, om voor de kinderen of iemand anders te zorgen, verplicht worden om voltijds thuis te blijven. Dat is nefast voor vrouwelijke werkneemsters en heeft een negatieve impact op de arbeidsmarkt. Dit kan niet de bedoeling zijn!

Wat kan ik doen?

Het is jammer dat er hierover geen echt debat heeft plaatsgevonden in de Kamer. Dit werd beslist op het niveau van de regering. Maar niettegenstaande zal ik dus blijven ijveren om deze inperking grondig te evalueren en mogelijks bij te sturen. Het moet mogelijk blijven tijdskrediet of loopbaanonderbreking op te nemen om zo je werk en je gezin te kunnen combineren.

Lees hier mijn volledige vraag & antwoord. (P. 22-24)

Klik hier voor meer informatie over tijdskrediet.

Klik hier om mijn vorige vraag over tijdskrediet erop na te lezen. (6 december 2022)

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!