Getuigen van grensoverschrijdend gedrag worden beter beschermd

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Wie op het werk getuige is van discriminatie, pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal in de toekomst beter beschermd worden als hij dat wangedrag aan de kaak wil stellen. Dat is een goede zaak, want daardoor zullen collega’s minder aarzelen als ze steun willen geven aan slachtoffers. De toekomstige wet beschermt hen immers als getuige. Ze zullen geen sancties, represailles of negatieve gevolgen meer mogen ondervinden. Het wetsontwerp werd intussen in de commissie Sociale Zaken van het parlement besproken. Ik hoop dat de getuigenbescherming zo snel mogelijk zal worden ingevoerd.

Vandaag geldt bescherming alleen voor slachtoffers en formele getuigen. De huidige wetgeving is dus te strikt en stelt teveel vereisten voor een formele getuige om bescherming te krijgen. Deze vereisten worden door dit nieuwe wetsontwerp geschrapt en het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar o.a. collega’s die de klacht ondersteunen zonder formeel getuige te zijn. Ook dienstboden en huispersoneel zullen voortaan kunnen genieten van de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Dus concreet houdt dit wetsontwerp in dat werknemers beschermt zullen worden tegen alle mogelijke negatieve gevolgen die werkgevers zouden kunnen nemen na een klacht, zoals bijvoorbeeld ontslag, weigeren van een promotie.

Ik ben tevreden dat er hier eindelijk werk van wordt gemaakt en dat mensen op de werkvloer zo minder negatieve gevolgen zullen ondervinden. Want enerzijds zullen getuigen en steunbetuigers een betere bescherming krijgen, anderzijds worden zo ook slachtoffers van geweld en pesterijen of van ongewenste seksuele intimidatie beter beschermd. Het creëren van een veilige werkomgeving is cruciaal om het werkgeluk te verhogen en het psychologisch lijden door bv. aanhoudende pesterijen een halt toe te roepen. Dit is vandaag nog steeds hoognodig aangezien de recente gebeurtenis bij NET Brussel.

 

Ervaar je zelf discriminatie, racisme of sexisme op de werkvloer? Dan is het belangrijk om dit te melden.

  • Ervaart u discriminatie (afkomst, handicap, leeftijd…) op het werk? Klik dan hier 
  • Ervaart u discriminatie op vlak van gender? Klik dan hier of hier.

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!