Geen hindernisparcours als je wil werken of vrijetijd beleeft met een beperking

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Elke weekdag de trein opstappen richting je werk of samen met vrienden naar de bioscoop gaan in het weekend. Het lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet voor iedereen. Mensen met een beperking ondervinden letterlijk en figuurlijk drempels of discriminatie in hun zoektocht naar werk en vrijetijdsbeleving.

Cijfers bevestigen dat België vooral rond tewerkstelling nog een flinke weg te gaan heeft. België staat onder aan de ladder in Europa als je kijkt naar de tewerkstellingsgraad van mensen met een beperking. Bovendien vervult de overheid haar eigen streefcijfer niet. In plaats van 3% werkt er amper 1% mensen met een handicap bij de overheid. Daarom diende ik onlangs een resolutie in om mensen met een arbeidshandicap een volwaardige plek te bieden. In mijn resolutie stel ik maatregelen voor aan de overheid, reguliere arbeidsmarkt en zelfstandigen zodat we naar een meer inclusieve arbeidsmarkt evolueren. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap gaf haar steun al aan mijn resolutie. 

Bij de invulling van hun vrijetijd kunnen mensen met een beperking al een tijdje rekenen op de European Disability Card. Een kaart dat je handicap bevestigd waardoor je bijvoorbeeld voordelig kan zwemmen samen met je begeleider of een bepaalde plaats aangeboden krijgt tijdens een toneelstuk. Maar de kaart is nog lang niet wijdverspreid. Landsgrenzen maar ook sectorale grenzen zorgen voor beperkingen om de kaart volwaardig te gebruiken. Zo kan je de kaart gebruiken in België maar nog niet in Frankrijk. En de kaart geldt vaak al in de vrijetijdssector maar nog te weinig in mobiliteit, veiligheid of gezondheid. Daarom diende ik een resolutie in om de EDC breder kenbaar te maken en het gebruik ervan te promoten bij personen met een handicap en organisaties. Maar ook de aanvraagprocedure moet eenvoudiger. Mijn resolutie werd unaniem goedgekeurd en wordt nu stilaan uitgevoerd.

Dankzij de twee resoluties die ik indiende ervaren mensen met een beperking minder drempels op het werk en in hun vrije tijd. Want iedereen heeft recht op werkbaar werk en een vrijetijdsbeleving op maat. 

Lees je graag meer over de resoluties die ik indiende? Ga via deze link naar de resolutie rond werkbaar werk en een artikel over kenbaarheid EDC .

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!