De strijd tegen menstruatiearmoede: waar staan we vandaag?

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Menstruatiearmoede is een groot probleem in België. Veel meisjes en vrouwen hebben niet genoeg geld om maandverband of tampons te kopen. Dit kan leiden tot gebrekkige hygiëne, sociaal isolement en schaamte. Het kan zelfs resulteren in verzuim op school of op het werk. Daarom publiceerde de Vrouwenraad vorig jaar een rapport met aanbevelingen om dit probleem aan te pakken. Mijn resolutie wordt momenteel besproken in de commissie.

In 2021 maakte minister Lalieux 200.000 euro vrij om initiatieven te financieren in Vlaanderen, Wallonië en Brussel voor meisjes en vrouwen. Ook heeft ze een markt geopend voor de levering van grote hoeveelheden tampons en maandverbanden. Hierdoor zijn in twee jaar tijd 9,4 miljoen tampons en 7 miljoen maandverbanden beschikbaar gesteld aan hulpverleners en daarmee ook aan de vrouwen die het nodig hebben. Bovendien hebben Lalieux en haar collega Vincent Van Quickenborne besloten om menstruatieproducten te verstrekken aan vrouwelijke gedetineerden in Belgische gevangenissen, wat een primeur is in België en wellicht zelfs in Europa.

Deze maatregelen zijn een stap in de goede richting, maar er moet meer gebeuren om menstruatiearmoede structureel aan te pakken. In haar rapport benadrukte de Vrouwenraad bijvoorbeeld dat het budget van 100.000 euro niet genoeg is om iets blijvends te doen aan menstruatiearmoede. Ook is er behoefte aan een grootschaliger onderzoek naar het verband tussen het verstrekken van menstruatieproducten en een daling van het verzuim op school of werk.

Bovendien is er grote behoefte aan meer educatie rondom menstruatiearmoede, met duurzame en langdurige projecten die zich vooral inzetten om de meest kwetsbare doelgroepen van de maatschappij te bereiken. Daarom is het goed om te zien dat minister Lalieux in 2023 opnieuw een aanbesteding zal lanceren om families te blijven ondersteunen met materiële hulp, waaronder menstruatieproducten.

Al met al zijn er al stappen gezet om menstruatiearmoede aan te pakken. Maar het probleem moet fundamenteel en structureel aangepakt worden en er is dus meer nodig. Ik heb zelf alvast een voorstel van resolutie ingediend met een aantal mogelijke denksporen om dit probleem tezamen aan te pakken!

Lees hier mijn volledige vraag en het antwoord van de minister (p. 13-14).

Lees hier een vorige vraag over menstruatiearmoede van 16 juni 2021 (p. 24-30).

Lees hier een vorige vraag over menstruatiearmoede van 27 januari 2021 (p. 10-13).

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!