Cd&v wil meer mensen aan het werk op een verantwoorde manier

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

België heeft moeite om 80% van de mogelijk actieve bevolking ook aan het werk te krijgen. Dat is een streefdoel. Het halen van dat doel is cruciaal voor de toekomst van onze sociale zekerheid, pensioenen en staatsschuld. Cd&v hield daarom een bijeenkomst om te praten over de arbeidsmarkt en haar uitdagingen en oplossingen voor een solidaire en welvarende gemeenschap voor toekomstige generaties. Ik was op die boeiende gedachtewisseling aanwezig samen met o.a. Vlaams minister van Werk Jo Brouns en enkele andere honderden uit de sector.

CD&V organiseerde een studienamiddag in het Vlaams parlement om te debatteren over de uitdagingen op de arbeidsmarkt van morgen. De partij benadrukt de noodzaak van een grondige hervorming van de arbeidsmarkt om de welvaartstaat voor toekomstige generaties te verzekeren en de sociale zekerheid en pensioenen betaalbaar te houden. Volgens CD&V moet een sterk arbeidsmarktbeleid gericht zijn op een solidaire en welvarende gemeenschap. Om de arbeidsmarkt van morgen vorm te geven, stelt CD&V vier centrale punten voor: werken moet financieel lonen, meer mensen moeten aan de slag, oudere werknemers moeten herwaardeerd worden en er moet ingezet worden op levenslang leren en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en competenties. De partij maakte onder meer gebruik van externe experten in het veld om een gedegen visie op arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen.

Mijn tussenkomst op de studienamiddag ging over de herwaardering van de oudere werknemer“We willen komaf maken met het ingebedde probleem van (indirecte) leeftijdsdiscriminatie. Uit onderzoek blijkt dat oudere werknemers een van de meest gediscrimineerde groepen zijn op de arbeidsmarkt. Zo hebben 50-plussers 48% minder kans om uitgenodigd te worden op een sollicitatiegesprek. Cd&v zal bovendien eind mei in haar ouderenplan enkele opvallende maatregelen lanceren om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan.”

Lees het persbericht hier

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!