Vervallen maaltijd- en ecocheques worden opnieuw uitgegeven

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

9-12-2021 - Heb jij nog maaltijd- en ecocheques liggen waarvan de geldigheidsdatum is overschreden? Dan heb ik goed nieuws! Alle maaltijd- en ecocheques die in 2021 zijn vervallen en niet meer in aamerking komen voor een verlenging, worden opnieuw uitgegeven. De maaltijd- en ecocheques krijgen opnieuw een geldigheidsduur van respectievelijk 1 en 2 jaar. Dankzij mijn voorstel komt de waarde van de cheques opnieuw toe aan de bedoelde eigenaar, de werknemer. Zeker in het licht van de recente coronacrisis kunnen werknemers deze voordelen goed gebruiken.

De filosofie achter de maaltijd- en ecocheque is zeer duidelijk: het is een alternatief voordeel dat werknemers krijgen in ruil voor de door hen verrichte arbeid. Het amendement dat ik hiervoor indiende komt hier ook aan tegemoet: het geld van de in 2021 vervallen maaltijd- en ecocheques komt opnieuw terecht bij de bedoelde eigenaar, namelijk de werknemer.  De uitgevers moeten een nieuwe maaltijd- of ecocheque uitgeven aan de werknemer met dezelfde waarden als de in 2021 vervallen cheque. Deze heruitgave mag niet tot extra kosten leiden voor de werknemer noch zijn werkgever.

Ondertussen blijf ik ervoor pleiten om een definitieve oplossing te zoeken voor vervallen cheques. Op mijn vraag heeft minister Vandenbroucke hierover een advies gevraagd aan de sociale partners. Hierover volgt later meer.

Lees hier het integrale amendement.

Lees hier het artikel in De Tijd. 

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!