Sociale cheques worden terug geactiveerd

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Vervallen sociale cheques (maaltijd-, eco- & consumptiecheques) en de coronapremie worden vanaf donderdag 1 december 2022, terug verlengbaar. Afgelopen maanden ijverde ik hier veelvuldig voor bij minister Vandenbroucke. Het is goed nieuws dat er zo 5 miljoen euro opnieuw wordt geactiveerd. Deze maatregel verhoogt de koopkracht van mensen en dat is meer dan welkom in de huidige energiecrisis.

Als je vervallen sociale cheques hebt, kan je die vanaf 1 december terug activeren. De reactivatie van de cheque vraag je aan bij de uitgever van de cheques. Normaalgezien vind je de procedure terug op de website van de uitgever. Die aanvraag moet wel gebeuren binnen drie maanden na de vervaldatum van de cheque. Ook de coronapremie kan worden gereactiveerd en volgt dezelfde procedure als die van de sociale cheques.

 

Om nog dieper in te gaan op de reactiveringsprocedure, deze houdt in essentie in dat de werknemer binnen drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van de betreffende vervallen cheques de uitgever van de cheques kan verzoeken die voor een periode van drie maanden te reactiveren. De eerste reactiveringsaanvraag is gratis, voor alle volgende aanvragen kunnen de kosten ten hoogste vijf euro bedragen, te betalen door de werknemer, tenzij die aantoont dat er sprake is van overmacht. Een reactiveringsaanvraag kan betrekking hebben op meerdere vervallen cheques, maar elke vervallen cheque kan maar een keer worden gereactiveerd.

 

De Ministerraad heeft op 14 oktober 2022 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met een regeling voor de reactivering van vervallen maaltijdcheques, ecocheques, consumptiecheques en coronapremies. Dit koninklijk besluit verscheen maandag 28 november 2022 in het staatsblad.

 

Lees hier mijn parlementaire vraag aan Minister Vandenbroucke. (Pagina 5-6)

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!