Ook sociaal tarief voor mobiele telefonie?

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Vandaag kunnen ouderen, mensen met een beperkt inkomen, mensen met een leefloon en mensen met een beperking beroep doen op een sociaal tarief telecommunicatie dat hen toelaat om betaalbaar te telefoneren of internet te raadplegen. Dat is cruciaal, want net als energie en water is telecommunicatie een basisbehoefte geworden. De bevoegde minister werkt al meer dan een jaar aan de hervorming van het sociaal tarief telecom. Zopas vroeg ik haar naar de stand van zaken en pleitte ik voor de toepassing van het sociaal tarief voor mobiel internet en mobiele telefonie. Dit zijn immers de meest gebruikte vormen van telecommunicatie.
We staan achter een grondige hervorming van het sociaal tarief. Eerder kaartte ik ook al aan dat de de voorwaarden voor een sociaal tarief voor telecommunicatie sterk verschillen met de voorwaarden voor een sociaal tarief voor energie en water. Bovendien zou de minister onderzoeken of het sociaal tarief ook kan worden toegepast voor mobiel internet, wat vroeger niet kon door Europese richtlijnen. Op mijn vraag heeft de minister haar plannen hieromtrent verder toegelicht. 

 

Als eerste wil de minister werk maken van de automatisering van het sociaal tarief voor internet - of vaste telefonie indien men geen internetabonnement wenst. Hiermee geeft ze uitwerking aan het wetsvoorstel van mijn collega's en mezelf. Dit systeem zou moeten leiden tot een automatische toepassing van de korting verrekend op de factuur van de rechthebbende. Iemand die recht heeft op dat sociaal tarief zal het dus niet meer zelf moeten aanvragen. Daarnaast zal er ook een herziening komen van de categorieën van begunstigden. Het gaat dan om gezinshoofden met een verhoogde tussenkomst, die een factuur op eigen naam hebben. Deze herziening zal tot gevolg hebben dat het aantal potentieel begunstigden in totaal ongeveer 750.000 mensen zal betreffen. Vandaag hebben zo'n 650.000 mensen recht op een sociaal tarief maar slechts 200.000 personen ontvangen dit vandaag.
 
Daarnaast wil de minister ook werk maken van sociale kortingen op mobiel internet. Uit het huidige onderzoek blijkt echter dat de toepassing van het sociaal tarief voor mobiele diensten vandaag, volgens de huidige Europese regels, wellicht niet te verantwoorden valt. De minister heeft het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie echter de opdracht gegeven om dit op te volgen aangezien de situatie natuurlijk altijd kan veranderen.
 
 
Wel is het zo dat voor bepaalde categorieën kwetsbare personen die moeilijkheden ondervinden in de communicatie, zoals slechtzienden of slechthorenden, het sociale mobiel tarief kan worden ingevoerd. De minister voorziet dit ook in haar hervorming. Daarbij moet worden vermeld dat burgers in elk geval een sociaal mobiel tarief zullen krijgen als ze voldoen aan de voorwaarden voor het vaste tarief. Ook internetpacks, inclusief die met een mobiele component, zullen daaronder vallen.

 

Ook zal er eenindexering van de sociale tarieven worden doorgevoerd. Die korting zal de levensduurte volgen en zal worden gekoppeld aan de afgevlakte gezondheidsindex.
 
De minister zal haar voorstellen binnenkort voorleggen aan verschillende adviesorganen. Ik volg dit verder op.

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!