Onmenselijke controles IGO-gerechtigden gaan op de schop

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

26-10-2021 - 65-plussers die over onvoldoende financiële middelen beschikken kunnen beroep doen op een uitkering, de inkomensgarantie voor ouderen. Een belangrijke voorwaarde om deze IGO te kunnen ontvangen is dat men in België woont en verblijft. Hier worden controles op gevoerd want een IGO is in tegenstelling tot het pensioen geen opgebouwd recht maar een uitkering. Deze controles zijn echter zo streng dat veel ouderen bang zijn om de postbode mis te lopen en zo hun uitkering te verliezen. Ik heb er in het verleden al bij de minister op aangedrongen om werk te maken van een grondige hervorming. 

Heel wat ouderen die een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangen blijven thuis en raken zo in sociaal isolement. Ze zijn immers bang om naar buiten te gaan omdat ze zo een controle kunnen missen. Dit kan tot gevolg hebben dat ze hun uitkering volledig verliezen. Deze kwetsbare ouderen worden onrechtvaardig en onmenselijk behandeld. De controles van de IGO- procedure werden vorig jaar tijdelijk opgeschort zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Sinds 1 oktober 2021 zijn de controles echter weer mogelijk.

 

Een breed collectief van verenigingen, vakbonden, mutualiteiten en ondernemersorganisaties heeft al meermaals opgeroepen om de controles op de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) grondig te hervormen. Ook ik heb zelf een wetsvoorstel ingediend (1353) om de controleprocedure aan te passen. We zijn nu een jaar verder en er bestaat nog heel wat onduidelijkheid over deze IGO-controles. Wanneer worden ze heropgestart? Op welke manier zullen de controles in de toekomst worden gevoerd? Worden de betrokkenen hiervan op de hoogte gebracht? Ik bevroeg de bevoegde minister naar de stand van zaken.

 

 

De minister heeft de sociale partners (werkgevers en werknemers) gevraagd om een advies uit te brengen over de hervorming op de IGO-controles. In hun advies stellen de sociale partners volgende wijzigingen voor:

  • Korte verblijven tot 48 uur uit te sluiten van de 29-dagenregel. IGO-gerechtigden mogen namelijk maximaal 29 kalenderdagen per jaar in het buitenland verblijven.
  • Personen ouder dan 80 jaar uit te sluiten van controles.
  • Controlestreefcijfer van 80% te schrappen.
 

Er is nog geen uitsluitsel over de nieuwe controleprocedure. De regering heeft hier nog geen akkoord over bereikt. Mijn wetsvoorstel omtrent de IGO-controles zal nu als basis gebruikt worden voor de hervorming. Mijn voorstel werkt aan een degelijke controle, zonder dat de postbode echt navraagt of de betrokkene daadwerkelijk op dat adres woont en ook zonder dat mensen moeten vrezen als zij hun huis verlaten. Het moet op een eenvoudigere manier kunnen, met een brief die overhandigd wordt. Bij wie niet thuis is, dient de brief in de brievenbus te worden gestoken. Mijn voorstel zal de komende weken worden besproken in de commissie. Minister Lalieux bevestigde dat ze op gepaste wijze met de begunstigden zal communiceren en duidelijk zal uitleggen hoe de controle zal verlopen. Dit zal ze doen zodra de hervorming rond is.

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!