Nog altijd niet genoeg laptops voor kwetsbare kinderen

Publicatiedatum

Tags

Onderwijs

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Het Vlaams onderwijs beloofde 15 000 laptops te schenken aan scholen om digitale kansarmoede te bestrijden. Zeker in coronatijden waarbij veel kinderen gedeeltelijk of volledig afstandsonderwijs volgen, is de toegang tot laptops essentieel om geen schoolachterstand op te lopen.Nu blijkt ook dat de beloofde laptops niet echt gratis zijn, ze moeten worden betaald met het ICT-budget van de scholen voor volgend jaar. Ik sprak schepen Beels hierop aan.

Ook de stad Antwerpen kondigde aan dat ze laptops zouden uitdelen aan scholen die deze nodig hebben. Uit de praktijk blijkt dat veel van deze scholen nog steeds aan het wachten zijn op de gratis laptops. In het bijzonder onderwijs is er bijvoorbeeld een tekort van meer dan 1000 toestellen. Daarnaast trekken veel scholen hun aanvraag voor laptops in nu ze te horen krijgen dat ze zelf de rekening hiervoor moeten betalen. Het ICT-budget kan het komende jaar beter besteed worden. Ik vroeg de schepen dan ook om meer uitleg over deze wachtlijst en de precieze verdeling van de toestellen.

Schepen Beels deelde mee dat er in totaal 1515 laptops zijn uitgedeeld die werden geschonken door bedrijven, de Vlaamse overheid en de stad. Digipolis stond in voor de precieze verdeling. Eerst kregen de meest kwetsbare kinderen een laptop en vervolgens de leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs die gedeeltelijk afstandsonderwijs volgen. De schepen concludeerde dat jongeren die momenteel geen laptop ter beschikking hebben, geen online lessen volgen maar voltijds naar school gaan. Het gaat over crisismanagement. Ik drong er bij schepen Beels op aan om dringend werk te maken van een overzicht van de noden van scholen. Het is momenteel niet duidelijk hoeveel kinderen achterstand oplopen op school omdat ze de lessen niet kunnen volgen. De schepen kan hiervoor navraag doen bij de scholen zelf om zo zicht te krijgen op wie er op de wachtlijst staat en hoelang deze is. Het is belangrijk om proactief op zoek te gaan naar de noden in plaats van te wachten tot de scholen zelf komen aankloppen. 

25-11-2020

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!