Nahima Lanjri steunt oproep VZW Rebelle met resolutie menstruatiearmoede

Publicatiedatum

Tags

Armoede

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Vzw Rebelle roept de politici op om actie te ondernemen tegen menstruatiearmoede. “Hoewel er intussen meer aandacht naar het thema ging, beweegt er op politiek niveau voorlopig weinig”, zegt de vzw. Nahima Lanjri herinnert aan de resolutie rond menstruatiearmoede die in behandeling is in de Commissie Sociale Zaken en Werk waarin aan enkele van de vragen van de vzw wordt tegemoetgekomen.

De resolutie menstruatiearmoede van Lanjri ligt in de Commissie Sociale Zaken en Werk klaar voor bespreking en er werden ook al heel wat adviezen van sectororganisaties gevraagd. “In de resolutie stellen we het gratis ter beschikking stellen van menstruatieproducten voor vrouwen en meisjes in armoede voor”, zegt Lanjri. “Dit is een maatregel die de vzw nu ook naar voren schuift.” Lanjri doet daarvoor beroep op de aanvullende middelen die de OCMW’s krijgen van de federale overheid. Dat gebeurt via de apotheek vandaag ook al voor de eerste leeftijdsmelk voor baby’s van nul tot zes maanden voor gezinnen in armoede. Deze voorstellen komen ook overeen met de aanbevelingen van de Interministeriële Conferentie Vrouwenrechten.

De vzw vraagt concreet om wegwerptampons en -maandverband gratis ter beschikking te stellen, en dat op plaatsen waar mensen in armoede komen, zoals scholen, apothekers, sociale winkels, openbare toiletten en welzijnsinstanties, en ook laagdrempelig verkrijgbaar zijn.

“Geen maandverband of tampons hebben wanneer je die nodig hebt heeft een enorme impact op gezondheid en welzijn”, besluit Lanjri. “Sommige meisjes kiezen als oplossing voor het gebruik van de pil omdat die wordt terugbetaald en dus goedkoper is dan menstruatiemiddelen. Dit is oneigenlijk gebruik en ook niet zonder risico, zeker voor jonge meisjes. Daarom zet ik mee mijn schouders onder de strijd tegen menstruatiearmoede.”

Meer info:

1/ Resolutie: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/3138/55K3138001.pdf

2/ CM: https://www.cm.be/gezond-leven/lichaam/menstruatie/menstruatiearmoede

3/ Vrouw & Maatschappij: https://www.vrouwenmaatschappij.be/menstruatiearmoede>

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!