In debat voor hart voor een handicap

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Met Guy Tegenbos als moderator ging ik op dinsdag 19 maart met andere partijen dieper in op een lokaal inclusief beleid.

“Elke mens telt”, dat is ons uitgangspunt bij cd&v. Elke mens is ook anders en dus moet je ervoor zorgen dat iedereen meekan. Een inclusieve samenleving voor personen met een handicap is een opdracht voor iedereen. We moeten ervoor zorgen dat ieder mens naargelang de eigen mogelijkheden en kwetsbaarheden een zinvolle plek in de samenleving kan innemen. Dat is nu nog onvoldoende gerealiseerd. Ik gebruik graag het verhaaltje van 2 jongens die naar een voetbalwedstrijd willen kijken achter een muurtje. Dan kan je zeggen: “die muur is voor iedereen even hoog, dus gelijke kansen”. Maar de ene is misschien 1m80 en kan vlot naar de match kijken terwijl de andere 1m50 is en helemaal niets ziet. Het is onze taak als maatschappij die andere een laddertje te geven zodat die ook naar de match kan zien, dat zijn voor mij pas echte gelijke kansen. Op het vlak van representatie pleit ik ook om mensen met een beperking te betrekken bij het beleid.  NOOZO: Niet Over Ons, Zonder Ons is een zeer belangrijk principe voor mij.

Maar zonder organisaties als Hart voor handicap – de Genereuzen, het Vlaams Welzijnsverbond en Konekt sta ik als politica nergens. Mijn grootste bewondering voor hun inzet en doorzettingsvermogen.

Het debat kan je opnieuw bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=iMq98_fVXyc

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!