Huishoudhulpen verdienen meer respect

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Huishoudhulpen worden vaker blootgesteld aan grensoverschrijdend gedrag bij de uitvoering van hun werk. Dit blijkt uit de feiten en de cijfers. Ze worden ook meer dan in andere sectoren getroffen door spier- en skeletaandoeningen. Daarom dat ik nauwgezet de maatregelen die dit jaar genomen werden, zoals de federale inspectiecampagne, opvolg. Hierover stelde ik twee parlementaire vragen aan de minister van economie en werk, Pierre-Yves Dermagne. 

Er zijn tussen februari en april 2022, 169 specifieke controles uitgevoerd naar de arbeidsomstandigheden van de huishoudhulpen bij dienstenchequebedrijven. Uit de controles kwamen volgende drie werkpunten naar voor:

     1. De noodzakelijke risicoanalyses, bijvoorbeeld m.b.t. de blootstelling aan chemische agentia, ontbraken veelal. In vele gevallen was de reden een gebrek aan basiskennis over de wettelijke verplichtingen.

     2. Het gezondheidstoezicht ontbreekt vaak, zowel voorafgaand aan de tewerkstelling als periodiek. Dit kan leiden tot heel wat beroepsziekte zoals luchtwegenziektes en musculoskeletale problemen.

     3. De controles door de dienstenchequebedrijven zelf ontbraken ook vaak.

 

Deze drie werkpunten zal ik verder blijven opvolgen. Huishoudhulpen verdienen respect en erkenning voor hun werk. Er moeten dus maatregelen getroffen worden om ervoor te zorgen dat huishoudhulpen in een gezonde en veilige omgeving kunnen werken.

In september 2022 deed ik tijdens de plenaire vergadering al een oproep aan de minister om met alle partners (regionale ministers, vakbonden, werkgevers) rond de tafel te gaan zitten om een toekomstvisie uit te werken voor de dienstenchequesector. Momenteel zijn er tussen de verschillende dienstenchequebedrijven veel te grote verschillen wat betreft de loon- & arbeidsvoorwaarden. Ik pleit er vandaag opnieuw voor, zodat er nu eens snel werk gemaakt mag worden van zo'n toekomstvisie voor de dienstenchequesector.

Lees hier mijn twee vragen over dienstencheques. (Pg 13-15 & 15-16)

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!