Doorstroming van data bij de RVA

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Een werkloosheidsuitkering kan van belang zijn voor het OCMW bij het begeleiden en ondersteunen van cliënten die financiële steun nodig hebben. OCMW's mogen echter niet bij de RVA navragen of hun cliënten in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering, wat kan leiden tot inefficiëntie en fouten in de begeleiding.

Gelukkig is er sinds september 2020 constructief overleg geweest tussen de RVA en de federatie van OCMW's om de gegevensuitwisseling te verbeteren. Hierdoor kunnen OCMW's binnen een week na ontvangst van de vraag automatisch het aantal te presteren arbeidsdagen berekenen en een overzicht krijgen van de reeds eerder gepresteerde arbeidsdagen. Dit zorgt voor een betere informatiedoorstroming tussen de RVA en de OCMW's en efficiëntere begeleiding van cliënten. Hoewel dit momenteel nog niet in de praktijk gebeurt, zal er verder onderzocht worden waar het probleem ligt en hoe dit opgelost kan worden.

Lees hier mijn volledige vraag en het antwoord van de minister. (p. 23-24)

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!