CD&V Kamerleden Nathalie Muylle en Nahima Lanjri verlagen drempels voor personen met een handicap

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

13-10-2021 - De obstakels die personen met een handicap ondervinden om aan de slag te gaan worden verder weggewerkt in het begrotingsakkoord. Naast de beslissing over de budgetten werden namelijk ook belangrijke maatregelen afgeklopt m.b.t. de hervorming van de arbeidsmarkt. Bij deze hervorming werden drie wetsvoorstellen van collega Nathalie Muylle en mezelf opgenomen. Deze hebben betrekking op personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en werden door minister Van Peteghem tijdens het conclaaf verdedigd. Concreet gaat het over het verminderen van de ‘prijs van de arbeid’, het harmoniseren van het statuut van sociale en beschutte werkplaatsen en het opstarten van een proefproject waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun uitkering cumuleren met een inkomen uit arbeid.

De ‘prijs van de arbeid’

Vandaag verliezen mensen met een handicap geheel of gedeeltelijk hun integratietegemoetkoming wanneer zij aan het werk gaan. Onterecht, want de meerkost ten gevolge van een handicap verdwijnt niet wanneer iemand aan de slag gaat. Door de ‘prijs van de arbeid’ te verlagen zullen personen met een handicap in de toekomst meer kunnen werken en verdienen zonder dat ze hun integratietegemoetkoming geheel of gedeeltelijk verliezen. Zo maken we komaf met de financiële drempels waarmee personen met een handicap worden geconfronteerd om te kunnen werken.

Nahima Lanjri: “Personen met een handicap die kunnen en willen werken worden daar vandaag voor gestraft. Ze worden verplicht om minder te gaan werken, verlof zonder wedde op te nemen of helemaal te stoppen met werken. Dit omdat ze anders hun handicapkosten niet kunnen betalen door het verliezen van hun uitkering. Personen met een handicap worden zo kansen ontnomen om te werken, maar ook om collega’s te leren kennen of bij te leren. Het belang van deze maatregelen mag dan ook niet onderschat worden. Door personen met een handicap de juiste ondersteuning te bieden en drempels weg te werken, bieden we hen gelijke kansen om zich te ontplooien.”

 

Harmonisering maatwerkbedrijven

In zowel Vlaanderen, Wallonië, Brussel en het Duitstalig Gewest bestaan verschillende vormen van sociale ondernemingen. Aan deze wirwar kwam in Vlaanderen in 2019 een eind door al deze werkplaatsen te verenigen onder de noemer ‘maatwerkbedrijven’. Op federaal niveau werd echter wel nog een onderscheid gemaakt tussen beschutte en sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven. Door het statuut aan te passen wordt de lastenverlaging voor de sociale werkplaatsen gelijkgeschakeld met die van de beschutte werkplaatsen en krijgen ze een identieke federale ondersteuning.

Nathalie Muylle: “Onze wetsvoorstellen maken een groot verschil op het terrein. Zo zorgt de harmonisering van maatwerkbedrijven, sociale en beschutte werkplaatsen voor een administratieve vereenvoudiging en biedt het meer kansen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze hebben hetzelfde doel, en ze krijgen nu ook dezelfde ondersteuning.”

 

Proefproject voor kwetsbare groepen

Er wordt een proefproject opgestart om de inschakeling van personen met een handicap op de arbeidsmarkt te stimuleren. Door het proefproject krijgen personen met een handicap een betere begeleiding en kunnen ze  werken zonder dat zij hun tegemoetkoming dreigen te verliezen. Het proefproject in samenwerking met de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten voorkomt ook dat personen met een handicap een lagere tegemoetkoming krijgen bij een terugval. Als het project succesvol is, zullen we meer mensen met een handicap kunnen overtuigen hierin mee te stappen.

 

Wetsvoorstellen

 

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!