Waarschuw consumenten voor "gratis leningen"

Publicatiedatum

Tags

Armoede

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

24-06-2021- Fintechbedrijven zijn de voorbije jaren sterk in opmars. Zo zijn er apps die consumenten een uitstel van betaling bieden zodat ze makkelijk producten op krediet kunnen kopen. Deze bedrijven maken reclame over zogenaamde “gratis leningen" en verlagen zo actief de drempel om iets op krediet te kopen. Zo wordt het steeds eenvoudiger om geld uit te geven dat je niet hebt. De ontnuchtering komt achteraf, wanneer je beseft dat deze leningen toch niet "gratis" zijn. Ik riep de minister op om consumenten te informeren over de risico's die hieraan verbonden zijn. Goed opvolgen en tijdig ingrijpen is de boodschap!

Uit studies blijkt dat het aanbieden van uitstel van betaling op allerlei producten, mensen aangemoedigt om aankopen te doen die normaal niet binnen hun budget zouden passen. Met een kredietkaart kan men al anoniem geld uitgeven dat men niet heeft. Deze manier gaat nog verder. Met deze app kan men geld uitgeven zonder dat men een kredietkaart heeft. Mensen die al heel wat schulden hebben, en hierdoor niet meer terechtkunnen bij de reguliere financiële instellingen voor een krediet, kunnen door middel van dergelijke apps opnieuw producten aankopen op krediet. Zo zakken ze steeds dieper weg in de schulden.

 

"Mijnheer de minister, als ik u deze vraag stel, is dat vanuit een bezorgdheid dat mensen door snel aankopen te doen via een app, zonder dat men ze onmiddellijk moet betalen, een schuldenberg opbouwen. We weten dat dit nu al een probleem is."

 

In tegenstelling tot reguliere financiële instellingen zoals banken, wordt de kredietwaardigheid van consumenten niet altijd gecheckt door deze bedrijven alvorens een uitstel van betaling toe te kennen aan de consumenten. Ook consumentenorganisaties zoals Test Aankoop hebben al gewaarschuwd voor de perverse effecten die dergelijke apps kunnen hebben op het maken van schulden. Landen zoals Australië en het Verenigd Koninkrijk namen al maatregelen om de consument hiertegen te beschermen.

 
"U zegt dat het aan de webshop zelf is om mensen te waarschuwen, maar ik lees andere zaken op deze webshops. "Shoppen was nog nooit zo veilig, moeiteloos en leuk". Dat klinkt leuk en luchtig, maar de ontnuchtering komt later, wanneer men vaststelt dat men het niet kan betalen."
 

Ik riep de minister dan ook op om actie te ondernemen. We moeten meer doen dan enkel het monitoren. We moeten deze situaties nauwlettend in de gaten houden en snel ingrijpen wanneer nodig. Bovendien moeten we de consumenten actief waarschuwen voor de risico's die hieraan verbonden zijn.

Mensen komen anders in de problemen terecht.De minister van Justitie moet nu al een hele regeling uitwerken om de schuldenberg en de daarmee gepaard gaande kosten aan te pakken, omdat we weten dat een kleine factuur van 30 euro door bijkomende kosten kan oplopen tot duizend euro. We mogen dit niet gewoon toelaten zonder ingrijpen. Niets is immers gratis.

 
 

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!