Podcast Doorbraak: 'De weg naar een inclusieve samenleving mag geen dode letter blijven'

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Onlangs keurden we in de Kamer en de Senaat een voorstel goed dat de rechten van personen met een handicap ook grondwettelijk verankerd. Naar aanleiding van dit nieuwe Grondwetsartikel ging ik samen met Senatrice Sabine de Bethune in gesprek met Doorbraak. We spraken over het belang van de verankering van de rechten van personen met een handicap in de Grondwet en de symbolische maar ook juridische waarde hiervan. 

In de podcast van Doorbraak gaven Senatrice Sabine de Bethune en ik meer uitleg over het nieuwe artikel 22ter. Het nieuwe grondwetsartikel bevestigt het recht dat personen met een handicap hebben op een volledige inclusie in de samenleving met inbegrip van het recht op redelijke aanpassing. Het nieuwe artikel heeft zowel een symbolische als juridische waarde. Zo kunnen wetten nu ook worden afgetoetst aan dit nieuwe artikel en hebben personen met een handicap een rechtsmiddel in handen. Daarnaast moedigt het nieuwe artikel beleidsmakers en maatschappelijke actoren aan om werk te maken van gelijke rechten en een inclusieve samenleving voor mensen met en handicap.

 

Onze Grondwet weerspiegelt wie wij zijn als samenleving. De inclusie van mensen met een beperking is bijzonder fundamenteel. Ook in ons land is moet hier nog sterk op ingezet worden. Dit nieuwe artikel in de Grondwet zorgt voor een betere bescherming van hun rechten en zet aan tot actie voor een meer inclusieve samenleving.

 

Beluister de volledige podcast hier.

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!