Coronavrijwilligers hebben langer recht op verhoogde onkostenvergoeding

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Coronavrijwilligers in de zorgsector en testcentra zullen beroep kunnen blijven doen op de verhoogde onbelaste onkostenvergoeding tot 30 september 2021. Dat heeft de ministerraad zonet beslist. CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri riep eerder al op om deze maatregel te verlengen tot op het einde van dit jaar.

Tot 30 september 2021 zullen vrijwilligers in de zorgsector en testcentra kunnen blijven rekenen op een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding in het kader van de Vrijwilligerswet. Zo zullen zij 2600,90 euro op jaarbasis kunnen ontvangen wat overeenkomt met 75 dagen vrijwilligerswerk. Dit is een verdubbeling in vergelijking met wat een vrijwilliger normaal mag ontvangen.

Vrijwilligers actief in de vaccinatiecentra zullen nog tot 31 december 2021 kunnen rekenen op de verhoogde forfaitaire kostenvergoeding. Dit komt neer op 3541 euro op jaarbasis wat overeenkomt met 100 dagen vrijwilligerswerk. Dit is heel wat meer dan de onkostenvergoeding die een vrijwilliger normaal zou mogen ontvangen.

Ik ben tevreden dat de minister gevolg geeft aan mijn oproep om de verhoogde onkostenvergoeding voor coronavrijwilligers te verlengen. Ook in de komende maanden zullen we de helpende handen van de vrijwilligers immers nog goed kunnen gebruiken voor de vaccinaties maar ook voor de testing. Door de verlenging zullen vrijwilligers zich kunnen blijven inzetten in bijvoorbeeld een ziekenhuis, woonzorgcentrum, triage- of vaccinatiecentrum zonder zich zorgen te maken over de fiscale gevolgen van hun extra bijdrage in de strijd tegen corona.

Verzeker onze vrijwilligers

Ik riep minister Vandenbroucke in de commissie ook op om organisaties die met vrijwilligers werken in het kader van COVID-19 te wijzen op hun verplichting om de vrijwilligers te verzekeren minstens voor wat betreft de burgelijke aansprakelijkheid. Er wordt gesproken over burgelijke aansprakelijkheid wanneer iemand een fout maakt, deze fout schade berokkent aan een ander en wanneer er een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout en de schade. 

Maar vrijwilligers lopen vaak ook nog andere risico’s door hun vrijwilligerswerk, denk bijvoorbeeld aan lichamelijke ongevallen of materiële schade aan zichzelf. Met een omvattende en uitgebreide vrijwilligersverzekering kunnen ook die risico’s beperkt worden en zijn de vrijwilligers goed beschermd. We moeten deze organisaties hierover informeren. Minister Vandenbroucke was bereid om met mijn aanbeveling aan de slag te gaan.

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!