Nieuws

4 op 10 zelfstandige papa's maken geen gebruik van het geboorteverlof. Deze cijfers wijzen erop dat zelfstandige vaders…

Lees meer

De uitbreiding van het geboorteverlof komt er! In plaats van de huidige 10 dagen geboorteverlof, kunnen vaders en meemoeders…

Lees meer

Ouders van scholieren die volledig of deeltijds afstandsonderwijs volgen, kunnen ook een aanvraag indienen voor…

Lees meer

De Kamer van volksvertegenwoordigers keurt vandaag het het zogenaamde ‘quarantaineverlof’ definitief goed. Dankzij deze regeling…

Lees meer

Coronavirus - Tijdelijke werkloosheid indien school sluit wegens corona (BELGA) Ouders van kinderen die in quarantaine moeten…

Lees meer

Sinds 1 mei 2019 hebben ook zelfstandigen die vader of meeouder worden, recht op maximaal tien dagen vaderschaps- of…

Lees meer

Als lid van dé gezinspartij zet ik me in het Parlement altijd in om het voor gezinnen zo comfortabel als mogelijk te maken…

Lees meer

“De voorbije lockdown heeft voor vele gezinnen nogmaals aangetoond dat genoeg tijd en aandacht schenken aan een kind ouder dan…

Lees meer

Ik diende een wetsvoorstel in om recht op ouderschapsverlof te verlenen aan pleegouders die een kind langdurig opvangen.  Nu…

Lees meer

Samen met collega Steven Matheï diende ik een wetsvoorstel in dat het fiscaal voordeliger maakt voor bedrijven om zelf…

Lees meer

Post-corona nadert. Tijd om achterom te kijken en te leren uit deze crisis. Federaal werd een taskforce opgericht om de…

Lees meer

Dankzij mijn wetsvoorstel kunnen ouders al sinds 1 juni 2020 veel flexibeler ouderschapsverlof opnemen, om zo werk en gezin…

Lees meer