17-03-2021- Heel wat mensen nemen de zorg op zich voor een zorgbehoevend familielid of kennis. Dankzij hen kunnen mensen die door ziekte of een beperking hulpbehoevende zijn, toch geholpen worden in een vertrouwde omgeving. Dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. Sinds 1 september 2020 kunnen erkende mantelzorgers mantelzorgverlof aanvragen. Dit kan voor slechts één volledige maand. Ik drong er bij de minister op aan om het mantelzorgverlof uit te breiden naar 6 maanden. 

“Tijdens de coronacrisis is het belang van het systeem van mantelzorgers nog eens bevestigd. We moeten deze mantelzorgers als samenleving blijven erkennen én ondersteunen. De zorg voor een familielid of kennis kan immers zwaar zijn. Zeker als je die mantelzorg combineert met job en/of een gezin om voor te zorgen.”

Daarom beslisten we eerder al om mensen de mogelijkheid te geven om mantelzorgverlof aan te vragen. Het heeft langer geduurd dan verwacht, maar sinds 1 september 2020 kunnen erkende mantelzorgers dit verlof aanvragen. En dat kan opgenomen worden voor één volledige maand of halftijds gedurende twee maanden. Bovendien werd ook de mogelijkheid opgenomen om dit verlof te verlengen tot 6 maanden.

Ik drong er daarom bij de minister op aan om dit mantelzorgverlof effectief te verlengen naar 6 maanden. Zo worden mantelzorgers beter ondersteund in de hulp die ze willen bieden aan zorgbehoevenden. In ons land waren er op 1 januari 2021 6651 erkende mantelzorgers. 62% van hen zijn vrouwen tegenover 38% mannen.

In zijn antwoord op mijn vraag bevestigde minster Vandenbroucke dat hij een grondige evaluatie van het statuut van mantelzorgers voorziet tegen het einde van dit jaar. Er zal een kwantitatieve en kwalitatieve analyse worden uitgevoerd waaraan alle betrokken partijen waaronder ook de Gemeenschappen en Gewesten zullen kunnen deelnemen. Deze evaluatie start de komende maanden. Ik blijf dit op de voet volgen.

Lees hier mijn volledige tussenkomst.