10-05-2021 - Zopas diende ik een nieuw wetsvoorstel voor ouderschapsverlof in. Een goede regeling rond ouderschapsverlof heeft veel voordelen en dit niet alleen voor de betrokken ouders. Ten eerste zorgt een aanpassing van het ouderschapsverlof voor een betere combinatie tussen werk en gezin. Werken bevordert de sociale inclusie, verbetert de deelname aan de samenleving en heeft een positieve invloed op de individuele en maatschappelijk financiële situatie. Daarnaast zal een aanpassing van het ouderschapsverlof ook de participatie van vrouwen aan de arbeidsmarkt verbeteren. Kortom: een goede regeling rond ouderschapsverlof komt niet alleen de ouders maar de hele maatschappij ten goede.

De belangrijkste aanpassingen aan de regeling van ouderschapsverlof die we met het wetsvoorstel willen aanbrengen worden hieronder opgesomd:

- Ouderschapsverlof wordt niet alleen een recht voor natuurlijke en adoptieouders maar ook voor pleegouders in het kader van langdurige pleegzorg.

- De mogelijkheid om het ouderschapsverlof op te nemen tot het kind 18 jaar is in plaats van 12 jaar.

- Twee weken extra ouderschapsverlof per ouder indien beide ouders al minimum vier maanden ouderschapsverlof hebben opgenomen.

- Eén maand extra ouderschapsverlof voor ouders die er ongewild alleen voor staan. 

- Twaalf maanden gewerkt hebben, eender waar en wanneer, is voldoende om ouderschapsverlof te kunnen opnemen. Vandaag moet je hiervoor reeds twaalf maanden bij je huidige werkgever werken.

- Verhoging van de bestaande uitkering om het ouderschapsverlof voor iedereen toegankelijk te maken.

Het integrale wetsvoorstel kan hier worden nagelezen.