Ouders met kinderen die door de verstrenging niet mee op jeugdkamp kunnen, zullen ook aanspraak kunnen maken op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, het zogenaamde quarantaineverlof. Hetzelfde zal gelden voor ouders van kinderen voor wie geen plaats is in de noodopvang, georganiseerd door scholen of lokale besturen. Dat heeft minister van Werk Pierre-Yves Dermagne geantwoord op een mondelinge vraag van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri die aandrong op een ruime toepassing van het quarantaineverlof.

Sommige jeugdkampen werden na de verstrengingen van het overlegcomité volledig afgelast. Ouders hebben in dat geval recht op quarantaineverlof. Voor ouders met kinderen die niet mee konden op kamp, wegens inperking van 25 naar 10 kinderen, was het echter onduidelijk of zij ook aanspraak maakten op het coronaverlof. Zij kregen vaak van de RVA te horen dat het quarantaineverlof niet voor hen zou gelden. Dit omdat er strikt genomen geen sprake is van een afgelasting van het jeugdkamp.  Hoewel het kind uit de boot viel, ging het kamp wel degelijk door. Dat is een te rigide toepassing van het recht op tijdelijke werkloosheid overmacht, waardoor heel wat ouders in moeilijkheden zouden komen.

Bovendien wordt de paasvakantie nu ook met een week vervroegd omdat de scholen de deuren verplicht sluiten.  De noodopvang georganiseerd door scholen en lokale besturen niet voldoen om iedereen op te vangen. Voor de plotse opvang van hun kinderen zouden zij ook recht moeten hebben op quarantaineverlof. 

Minister Dermagne antwoordde dat ouders inderdaad recht moeten hebben op quarantaineverlof wanneer hun kinderen niet op kamp mee kunnen of wanneer zij niet terecht kunnen bij de noodopvang. Dit wordt nog deze namiddag toegevoegd aan de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en de RVA.

 Ik ben tevreden dat de minister duidelijkheid verschaft. Ouders zaten met de stress om halsoverkop een oplossing te zoeken. Het is niet de bedoeling dat ze dan hun kinderen laten opvangen door grootouders, met alle besmettingsrisico’s van dien. Dit is duidelijk een geval van overmacht wanneer kinderen niet op kamp kunnen. Of het kamp nu afgelast wordt, of ingeperkt naar 10 personen, maakt niet uit. Ook ben ik opgetogen dat er een oplossing is voor ouders met kinderen voor wie er geen plaats meer is in de noodopvang.

Ook zelfstandige ouders die niet kunnen werken door een (onvoorziene) sluiting van scholen en kinderopvang vanwege coronamaatregelen, kunnen het crisisoverbruggingsrecht aanvragen. Om het overbruggingsrecht aan te vragen moet een zelfstandige minimaal 7 dagen per maand niet kunnen werken.

Meer details vind je op de website van de RVA en Vlaio.

Lees hier het artikel in HLN.