Nieuws

14-04-2011 Eind februari heeft N-VA, Open Vld en MR mijn wetsvoorstel mee ondersteund om het migratiebeleid rond gezinsvorming…

Lees meer

12-04-2011 Tijdens de plenaire zitting van 7 maart is mijn wetsvoorstel tot verbetering van het statuut van de vader unaniem…

Lees meer

08-04-2011 Het bemiddelingsvoorstel van de regering voor het Interprofessioneel Akkoord 2011-2012 werd op 7 april goedgekeurd…

Lees meer

06-04-2011 Mijn wetsvoorstel over de verstrenging van de criteria voor gezinshereniging werden vrijdag goedgekeurd. Daarvoor…

Lees meer

31-02-2011 Ons wetsvoorstel voor een Quota voor vrouwen in raad van bestuur is net vertraagd door een duidelijk parlementair…

Lees meer

25-03-2011 Als we de bedrijven niet verplichten tot het opnemen van meer vrouwen in de raad van bestuur komt er niets van.

Lees meer

25-03-2011 Vakbondsmensen die een personeelslid op de werkvloer mee folteren, de beelden bij het Waalse bedrijf Mactac waren…

Lees meer

23-03-2011 Sommige mensen zonder papieren moeten de kans krijgen om hun verblijf te regulariseren. Denk bv. aan mensen die…

Lees meer

23-03-2011 Vorige week heeft de plenaire vergadering van de Kamer beslist de voorstellen van naturalisaties terug te verwijzen…

Lees meer

22-03-2011 In de commissie sociale zaken is vandaag het wetsvoorstel van Nahima Lanjri (CD&V) goedgekeurd om de kersverse vader…

Lees meer

21-03-2011 Volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer heeft namens de CD&V kamerfractie tijdens de plenaire zitting in de Kamer…

Lees meer

20-03-2011 Op 17 maart heeft de plenaire vergadering het wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Sonja Becq (CD&V), dat ik mee…

Lees meer