Voorstel strengere nationaliteitswet naar Raad van State

22-06-2011

22-06-2011

Er is vandaag in de commissie justitie een akkoord gevonden om de voorwaarden om Belg te worden te verstrengen. Bij deze aanpassing van de nationaliteitswetgeving wordt er een koppeling gemaakt met integratie waar wij als CD&V ons altijd hebben achtergezet.

Met dit voorstel zet ons land zich op de lijn van onze buurlanden. Alle partijen, ook PS, cdh en MR zijn akkoord om het voorstel voor te leggen aan de Raad van State. Open Vld, N-VA, CD&V en sp.a hopen op een positief advies zodat ook andere partijen zich kunnen aansluiten bij dit nieuw concept van Belgisch staatsburgerschap.

Kernpunten van het voorstel zij

  • Nieuwkomers kunnen pas Belg worden na vijf jaar verblijf in ons land en ze moeten in het bezit zijn van een permanente verblijfstitel.
  • Integratie wordt de belangrijkste toetssteen om Belg te worden. Naast kennis van één van de drie landstalen, zullen nieuwkomers ook hun maatschappelijk en economische integratie moeten bewijzen. Dat kan via een diploma, inburgeringscursus, beroepsopleiding, gekoppeld aan werk.
  • De Belgische nationaliteit enkel nog worden aangevraagd in België zelf en niet langer vanuit het buitenland.
  • Ook wie gehuwd is met een Belg of ouder is van een Belgisch kind zal zijn integratie moeten aantonen.
  • Zware misdrijven en schijnhuwelijk zijn redenen om de nationaliteit te weigeren en een aanleiding tot verlies van de nationaliteit.
  • De huidige twaalf procedures om Belg te worden, zijn teruggebracht tot vijf. Dit verhoogt de efficiëntie en controlemogelijkheid.
  • De naturalisatieprocedure wordt teruggebracht tot haar oorspronkelijke doelstelling: via een gunstprocedure kunnen alleen mensen met een uitzonderlijke verdienste voor het land (artiesten, sportlui, wetenschappers…) Belg worden.

Kamerlid Nahima Lanjri, CD&V: “Wij willen de mensen aanzetten tot snelle integratie door hier te werken en actief deel te nemen aan onze samenleving. Wie nooit een voet in België gezet heeft, kan nooit Belg worden.”

Hier kan u nog een samenvatting vinden van de wet

Hier kan u nog het verslag van de VRT vinden.