Extra ouderschapsverlof op komst

30-06-2011

30-06-2011

Naar aanleiding van een vraag mij, deze namiddag in het parlement, heeft Minister Milquet gezegd dat het ouderschapsverlof dit najaar wordt uitgebreid van drie naar vier maanden. 

Deze uitbreiding, waar CD&V al enkele jaren voor pleit, komt er in navolging van een Europese richtlijn van 2010.  De lidstaten moeten uiterlijk tegen maart 2012 zorgen voor minstens 4 maanden ouderschapsverlof.

Deze uitbreiding ligt in de lijn van mijn wetsvoorstel waarin ik een uitbreiding

bepleit tot 5 maanden. Dit wetsvoorstel voorziet ook een extra maand verlof indien beide ouders minimum drie maanden ouderschapsverlof opnemen. Dit om ook mannen aan te zetten om het verlof op te nemen.

Momenteel ligt het ontwerp-KB dat deze richtlijn omzet in Belgische regelgeving voor advies bij de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad.  Tegen 1  september wordt het advies verwacht. Dan zal het KB in de ministerraad worden goedgekeurd. In het najaar zal dus de uitbreiding van het ouderschapsverlof naar vier maanden een feit zijn.

Hier kan u nog mijn wetsvoorstel vinden betreffende de uitbreiding van het ouderschapsverlof.

Hier kan u nog mijn vraag uit de plenaire vergadering aan Minister Milquet vinden.

Verder heb ik over dit onderwerp in het verleden, samen met Els Van Hoof, een artikel geschreven in Knack magazine. Daarbij hebben we het Zweedse en het Belgische systeem tegenover elkaar vergeleken op tal van punten betreffende de sociale zekerheid. Het heeft ons alvast veel kennis opgebracht, ik hoop met dit artikel u ook. De vrije tribune kan u hier vinden.

In de marge kan je hier nog een artikel vinden van DeTijd betreffende ouderschapsverlof.