Geboorteverlof voor meemoeders

28-06-2011

28-06-2011

Meemoeders hebben sedert 20 mei 2011 recht op "vaderschapsverlof" van 10 dagen, dat voortaan de naam "geboorteverlof" meekrijgt.

De meemoeder, de vrouwelijke partner van de biologische moeder, heeft dit recht onder dezelfde voorwaarden als een mannelijke werknemer: 10 vrij te kiezen dagen in een periode van vier maanden vanaf de dag van de bevalling. Voor de eerste drie verlofdagen krijgt de werknemer het loon doorbetaald door de werkgever, voor de volgende zeven dagen een uitkering van het ziekenfonds van 82% van het begrensde brutoloon. De meemoeder moet hiervoor gehuwd zijn, wettelijk samenwonen of ten minste 3 jaar effectief samenwonen met de biologische moeder.

Bij adoptie van het kind achteraf door de meemoeder wordt het geboorteverlof in mindering gebracht van het adoptieverlof. Adoptieverlof en geboorteverlof kunnen dus niet gecumuleerd worden. Om nadien ouderschapsverlof te kunnen opnemen, moet de meemoeder het kind adopteren. het recht op geboorteverlof opent dus geen automatisch recht op ouderschapsverlof. En -dat spreekt voor zich - slechts één werknemer heeft recht op het geboorteverlof.