Formateursnota Di Rupo is uit

04-07-2011

04-07-2011

De formateursnota van Di Rupo is uit. De volgende items komen daarbij naar voor. Tijd voor alle politici om de pro's en contra's af te wegen maar de burger verdiend ook inzicht in het geheel. Daarom is de nota integraal hieronder opgenomen.

 1. dienstencheques duurder en niet langer fiscaal aftrekbaar
 2. lagere uitkeringen voor langdurig werklozen jonger dan 55
 3. ongunstiger pensioen voor nieuwe ambtenaren
 4. brugpensioen en vervroegd pensioen bemoeilijkt
 5. overheidsuitgaven en dotatie voor de koning bevroren
 6. 5% minder loon voor ministers
 7. tijdelijke crisisbelasting op grotere fortuinen
 8. meerwaardebelasting op aandelenspeculatie
 9. belasting op grote bedrijfswagens
 10. belasting op vliegtuigtickets (1e klasse en business)
 11. volledige overheveling van de kinderbijslag naar de deelstaten
 12. bonus-malussysteem voor gewesten die mensen aan het werk zetten
 13. 10 miljard fiscale autonomie via op- en afcentiemen
 14. splitsing BHV (inwoners faciliteitengemeenten krijgen 2 kiesbrieven)
 15. Grondwettelijk Hof kan beslissen over niet-benoemde burgemeesters
 16. invoering federale kieskring (10 Kamerleden kunnen verkozen worden in heel België)

Hier kan u nog de nota vinden.