Bij het begin van de coronacrisis werd een speciale taskforce opgericht om maatregelen te nemen om de meest kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. Ik stelde daar al vragen over aan de bevoegde ministers. Die lees je hier en hier. De taskforce kwam ondertussen al een aantal keer bij elkaar. Ze schreven al heel wat fiches met aanbevelingen. Een beperkt aantal van die aanbevelingen wordt doorgestuurd naar de politieke groep. Ik vroeg aan de minister of zij ook de andere fiches ontvangen en wat zij daar mee doen. Daarnaast is het voor de middenveldorganisaties onduidelijk wat er gebeurt met de aanbevelingen die worden doorgestuurd. Ik vroeg aan de minister of er duidelijker kon teruggekoppeld worden.

De minister stelt dat zij alle fiches ontvangen en dat zij werken aan een betere informatiedoorstroming naar bijvoorbeeld de middenveldorganisaties. Zo wordt duidelijk welke van de voorgestelde maatregelen uitgevoerd worden en welke voorstellen eerder als structurele maatregelen op middellange termijn uitgevoerd moeten worden.

Ik blijf erop hameren dat de taskforce ook mensen op het terrein moeten betrekken wanneer bepaalde onderwerpen besproken worden. Een werkgroep van 40 deelnemers is niet haalbaar, maar men kan ad hoc bepaalde experts uitnodigen.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister.

16-06-2020